Filma och publicera utan samtycke

FRÅGA
Hej.Får en annan person filma mig mot min vilja och lägga ut filmen på Youtube?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt är det allas frihet att filma vad och vem de vill för att sedan utnyttja filmen på det sätt de själva önskar. Denna frihet inskränks på vissa sätt enligt Brottsbalkens (BrB) regler. BrB kan du hitta här. Dels kan sättet som filmen upptas påverka, dels kan sätter som filmen publiceras på tillsammans med dess innehåll påverka lagligheten. Jag kommer nedan redogöra för några olika faktorer som skulle göra situationen du beskriver otillåten.

Kränkande fotografering

Enligt BrB 4:6a är det otillåtet att utan tillstånd eller med giltig ursäkt (som för t. ex. journalister eller för myndighetsutövning) filmar någon i hemlighet. Personen som filmas måste befinna sig inomhus i en bostad, toalett, omklädningsrum eller liknande utrymme. Att filma någon på detta sätt gör en skyldig till kränkande fotografering.

Förtal

I BrB 5:1 beskrivs brottet förtal. Enligt denna regel kan viss publicering av exempelvis filmer på internet vara otillåten. Filmen ska publiceras så att den kan spridas till andra än den som sprider och den som är utsatt för brottet. Innehållet ska vara sådant att offret kan utsättas för andras missaktning, uppfatta som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Filmen ska spridas med avsikten att innehållet ska få sådana konsekvenser.

Sammanfattning

Det första svaret på frågan är alltså att en person som utgångspunkt är fri att filma vem och vad den vill, trots att någon uttryckligen bero om att inte bli filmad. Den som filmar får sedan fritt förfoga över sin film genom att exempelvis publicera den på Youtube. Dock inskränks denna frihet genom förbi det mot kränkande fotigrafering och mot förtal. Om någon tar upp film i hemlighet av en person som befinner sig inomhus i t ex ett omklädningsrum, så är själva formandet olagligt. Om en film med innehåll som kan bidra till andras missaktning publiceras på hemsidor som Youtube med uppsåt att skada offrets anseende, så utgör publiceringen ett ärekränkningsbrott.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1094)
2021-01-24 Gränsdragning för ofredande
2021-01-24 Jag har blivit anmäld för grov kvinnofridskränkning - vad händer nu?
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?

Alla besvarade frågor (88421)