Filma någon utan samtycke

FRÅGA
Angående den relativt nya lagen om kränkande fotografering.Om jag förstått det rätt så är kriterierna för denna lag att filmning/ljudupptagning gjorts olovligt (utan samtycke), i smyg, samt i en bostad eller annat privat utrymme.Min fråga är helt enkelt hur lagen fungerar om det är ens egen bostad det gäller. Får man inte som fastighetsägare smyga upp mobilen och börja filma en person som vistas i ens fastighet om personen inte är medveten om att man börjat filma eller gett sitt samtycke till det?Om jag däremot säger åt personen att jag nu filmar hen så är det ok att göra det då det sker i min egen fastighet, eller tänker jag helt fel nu?Hur fungerar det om man filmar i någon annans bostad, inte i smyg, men utan att fastighetsägaren ger sitt samtyckte till det? Vad kan fastighetsägaren göra förutom att avvisa mig från platsen och eventuellt tillkalla polis då man gjort sig skyldig till hemfridsbrott när man vägrat lämna fastigheten.Säg att jag filmar i någon annans bostad, inte i smyg men utan deras samtycke, de säger åt mig att jag inte får göra det och sedan avvisar de mig från platsen. Får jag behålla det jag filmat fram tills dess att de bett mig att inte filma? Vad kan polisen göra åt det om de tillkallas till platsen? Har de rätt att beslagta min film eller utrustning utan beslut från åklagare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelsen du frågar om finns, som du säkert listat ut, i brottsbalken 4 kap 6a § (se här) och vad gäller beslag finns regler i rättegångsbalkens 27 kap (se här).

För att det ska bli tal om kränkande fotografering i lagens mening krävs precis som du skriver att filmningen sker utan samtycke från den som filmas, i hemlighet och på ett integritetskänsligt område. Lagtexten nämner särskilt bostaden som ett sådant område, det spelar ingen roll vilken eller vems bostad det är frågan om. Även om man själv äger bostaden kan man göra sig skyldig till kränkande fotografering om man filmar någon i smyg.

Om man däremot filmar någon öppet, dvs inte i hemlighet, kan inte brottet kränkande fotografering bli aktuellt. De som filmas kan ju då undvika detta genom att avlägsna sig eller, i ditt exempel, avvisa filmaren från platsen. Sker filmandet under hänsynslösa former skulle det möjligen bli tal om brottet ofredande (BrB 4:7).

Skulle du öppet filma någon i dennes bostad har personen som du säger rätt att avvisa dig om hen inte vill bli filmad. Vägrar du att avlägsna dig gör du dig mycket riktigt skyldig till hemfridsbrott (BrB 4 kap 6 §). Om polis tillkallas kan de ha rätt att gripa dig pga hemfridsbrottet enligt rättegångsbalken 24 kap 7 §. Det är alltså inte själva filmandet (om det inte gjorts på ett hänsynslöst sätt) som grundar polisens gripande. Vid gripandet har polisen rätt att ta föremål i beslag (RB 27 kap 4 § 1 st) men om beslaget ska kvarstå ska därefter prövas så snabbt som möjligt hos åklagare/förundersökningsledare (3 st). Under dessa omständigheter kan alltså din film tas i beslag direkt på plats av polisen.

Hoppas du fick svar på dina funderingar!

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (986)
2020-08-10 Smygfilmad under samlag - Brott?
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?

Alla besvarade frågor (82743)