Filma mobbing som bevismaterial

FRÅGA
Om jag blir mobbad... får jag säga åt en av mina kompisar att filma det åt mig som bevismaterial?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Du får filma vad du vill, så länge det sker i ute i allmänheten och detta inte orsakar kännbar kränkning för den som blir filmad. Den enda lagregel som kan komma att bli aktuell är den om ofredande (4 kap 7 § Brottsbalken):

"Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. (Lag 2017:1136)"

Eftersom det snarare är du som blir utsatt för detta brott, är det svårt att se hur denna lagregel ska brukas mot dig. Huruvida mobbarna kan bli fällda är dock en fråga om hur illa mobingen är. Oavsett vad bör du kontakta eventuell skolpersonal eller dyl. för att ta upp detta. Du har ingen skyldighet att tåla mobbning över huvud taget.

Om mobbarna hotar den som filmar med polisen är det inget ni behöver bekymra er om i termer av lag. Tillkallar de polisen kommer det bli svårt för dem att förklara situationen och inte själva bli föremål för polisens agerande.

Jag hoppas du har fått den hjälp du sökte,

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1019)
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot

Alla besvarade frågor (84391)