Filma i skolan - lagligt eller oetiskt?

FRÅGA
Har lärare på gymnasiet som sitter o säger att det är olagligt att filma i skolan och att man får en Varning samt blir skickad till rektorn
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är inte olagligt att filma/ta kort på en person utan hans eller hennes tillåtelse. Det är huvudregeln inom svensk rätt. I 4 kap. 6 a § i Brottsbalken finns dock ett viktigt undantag som stadgar att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering. Såväl kameror som annat tekniskt hjälpmedel som kan ta upp bild omfattas av paragrafen. Således är det alltså olagligt att i hemlighet filma någon som befinner sig på nämnda uppräknade platser.

Med andra ord är det i en skolmiljö otillåtet att i hemlighet filma någon som befinner sig på en toalett, i ett omklädningsrum, en dusch eller liknande områden. Om filmning sker på andra platser än de nyss nämnda, som exempelvis ute på skolgården eller i korridorer, är filmningen tillåten.
I ditt fall har troligtvis skolan ett eget generellt policyförbud mot filmning utan tillåtelse på skolområdet. Det finns nämligen ingen lag som reglerar att det ska vara förbud mot fotografering och filmning på ett helt skolområde. I mina ögon är förbudet att anses som oetiskt men inte olagligt. Exakt vilka konsekvenser det kan få att bryta mot policyn är svårt att uttala sig om generellt även om det verkar som att skolan i ditt fall ger en varning till eleven som filmar.

Jag skulle ändå vilja ge dig rådet att följa skolans policy och inte filma utan tillåtelse. Rent allmänt är det bra att hålla sig till skolans regler och förhållningssätt för att upprätthålla skolans visioner om en trygg och säker plats. Avslutningsvis vill jag bara förtydliga att det inte är olagligt att filma utan tillåtelse såvida det inte sker på intima platser som till exempel i omklädningsrum eller på toaletter.

Förhoppningsvis är detta svar till din hjälp. Tveka inte att återkomma om förtydligande önskas eller om du har andra frågor!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1177)
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?
2021-05-28 Utsatt för cyberstalking

Alla besvarade frågor (93111)