Filma granne på privat utrymme

kan någon öppet filma en granne i tvättstugan utan dennes medgivande under en diskussion? Lawline skrev följande i ett annat fall om en tvättstuga: - filmningen sker olovligen, - att filmningen sker i hemlighet för den som filmas, - samt att den som filmas befinner sig på en privat plats. 1 Om grannen inte tillåtit filmningen och båda befinner sig på en gemensam privat utrymme (tvättstugan) gäller fortfarande 'att filmningen sker i hemlighet för den som filmas.' ? 2 Om den som filmar grannen plötsligt dra upp en mobil och ställer den framför grannen och ställer frågor, hur vet grannen om mobilkameran är på eller ej? 3 Skulle lagen antar att filmningen sker men att det är OK eftersom filmaren visar genom sitt beteende att den förmodligen filmar? 4 är det straffbart om filmaren sedan sätter ut den filmade delen av diskussionen på internet utan tillstånd från grannen?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Utgångspunkten är att man fritt får filma eller ta bilder, även om andra personer är med på filmen/bilden men det finns en del inskränkningar från detta i bland annat brottsbalken och GDPR. 

Jag kommer här nedan redogöra för dina frågor en efter en. 


  1. Om grannen inte tillåtit filmningen och båda befinner sig på en gemensam privat utrymme (tvättstugan) gäller fortfarande 'att filmningen sker i hemlighet för den som filmas ? 

Det tidigare svaret från Lawline som du beskriver ovan rör ett fall av kränkande fotografering. Kränkande fotografering (4 kap 6a § BrB) innebär att det är olagligt att filma eller fotograferar en annan person i smyg om personen befinner sig på privata utrymmen t.ex. i en bostad, i ett omklädningsrum eller på ett hotellrum. 


Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är tillåtet att filma en granne utan dennes medgivande eller om det fortfarande rör sig om kränkande fotografering? 


I ditt exempel här fallet så rör det sig inte längre om kränkande fotografering (4 kap 6a § BrB) då kränkande fotografering kräver att utrustningen ska vara dold för den fotograferade eller att den fotograferade ska vara omedveten om att utrustningen är igång. Det innebär att om någon öppet filmar en person som sover eller är medvetslös eller om fotografen har förklarat att kameran är avstängd ändå utgör kränkande fotografering se NJA 2018 s.844 

Om du filmar en granne utan grannens medgivande så kan det istället för att utgöra brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Ofredande innebär att någon på ett hänsynslös eller på annat sätt utsätter en annan person för störande kontakter. Brottet ofredande kan endast aktualiseras om gärningen är ägnad att kränka den utsatta personens frid på ett kännbart sätt.

Vid bedömning om det är störande kontakt så kan man se på bland annat antalet gånger det sker eller hur och när den störande kontakten sker. Att filma någon på ett påträngande sätt kan därav utgöra ofredande 


2.   Om den som filmar grannen plötsligt dra upp en mobil och ställer den framför grannen och ställer frågor, hur vet grannen om mobilkameran är på eller ej? 


I detta exempel så rör det sig heller inte om kränkande fotografering då kränkande fotografering kräver att kamerautrustningen ska vara dold eller att den som blir filmad är omedveten om att personen blir filmad. 

Istället så kan det igen röra sig om ofredande då det kan anses som störande kontakt eller annat hänsynslöst agerande. Ofredande kräver inte att kameran ska vara igång då det istället kräver att kontakten från motparten ska vara störande. 


3. Skulle lagen antar att filmningen sker men att det är OK eftersom filmaren visar genom sitt beteende att den förmodligen filmar?

Jag tolkar denna fråga som att du undrar om det är okej att filma grannen om man öppet visar att man filmar personen. Förarbetena till lagen beskriver att filma någon på ett påträngande sätt är ett exempel på hänsynslöst agerande. Andra exempel på störande kontakt eller annat hänsynslöst agerande i brottet ofredande kan vara att man följer efter någon annan eller återkommande står utanför någons bostad. 

I det här fallet så kan det också röra sig om ofredande om man filmar någon på ett påträngande sätt. 


4.  är det straffbart om filmaren sedan sätter ut den filmade delen av diskussionen på internet utan tillstånd från grannen?

I det här fallet så kan det istället röra sig om en överträdelse av GDPR. Ser man till  art. 4.1 GDPR så utgör både en bild på en person och en ljudinspening av en person en personuppgift. Så om någon filmar och publicerar en video på någon annan så gör fotografen sig skyldig till spridande av personuppgifter. GDPR blir tillämplig om bilden publicera där många har möjlighet att ta del av den exempelvis på öppna sociala medier. Dock så gäller GDPR inte bilder som endast används för privat bruk. Hoppas du fick svar på dina frågor! 

Amanda RydbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo