Filma en person och sedan lägga upp det på sociala medier

FRÅGA
Hej! Jag har en simpel fråga. Får man lov att filma en entrévärd på krogen som brukat våld mot en besökare? Är detta sedan tillåtet att delas på t.ex. sociala medier?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att alla har rätt att filma vem de vill på allmän plats. Det kan finnas vissa inskränkningar i den rätten i brottsbalken. Nedan kommer jag att redogöra för om det är tillåtet att filma entrévärden samt om det är tillåtet att lägga upp det på sociala medier.

Är det tillåtet att filma?

I brottsbalken finns brottet kränkande fotografering, 4 kap. 6a § Brottsbalken. Kränkande fotografering innebär att det är otillåtet att filma en person i smyg eller utan tillstånd, såvida inte personen befinner sig på allmän plats. Allmän plats är brett definierat och det är därför lättare att förklara vad som inte omfattas av begreppet allmän plats. Det som inte omfattas av allmän plats är:

Inomhus i en bostad. Med bostad menas lokal eller annan plats där någon bor. Även tillfälliga bostäder som hotellrum eller tält betraktas som bostäder. En toalett eller omklädningsrum. Ett annat liknade utrymme. Med det avses provhytter bastu eller andra utrymmen som är avsett för privata förhållanden.

Är det tillåtet att lägga upp filmen på sociala medier?

5 kap. 1 § Brottsbalken reglerar brottet förtal. Förtal medför att spridandet av vissa filmer kan vara otillåtet. För att det ska vara otillåtet att sprida filmen ska den ha kommit allmänheten tillhanda. Med andra ord ska andra personer på sociala medier kunna se filmen för att förtal ska bli aktuellt.

Innehållet i filmen ska vara av det slaget att personen som blir filmad kan utsättas för andras missaktning, uppfattas som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Filmen ska ha spridits med avsikten att filmen ska medföra sådana konsekvenser. Det finns inget krav på att uppgifterna ska vara osanna. Förtal blir inte aktuellt om personen som filmar är skyldig att uttala sig eller om det på ett annat sätt är försvarligt att uppgifterna sprids och man visar att uppgiften är sann och hade skälig grund för att tro det.

I detta fall

Du har med största sannolikhet rätt att filma entrévärden, även om du skulle filma entrévärden i smyg eller utan tillstånd. Anledningen är att krogen är en allmän plats och inte ett utrymme som är till för privata förhållanden.

Jag rekommenderar att du inte lägger upp filmen på sociala medier, eftersom det kan ses som förtal. En film där entrévärden använder våld mot en person kan medföra att entrévärden uppfattas som brottslig eller ha ett klandervärt levnadssätt. Filmen kan troligen inte läggas upp med motiveringen att den är sann eller har en skälig grund för att tro det. Den som ser filmen vet inte vad som händer före filminspelningen och efter och riskerar att få en förvrängd bild av entrévärdens handling.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1110)
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

Alla besvarade frågor (88326)