Filma andra på allmän plats

Vart går gränsen vid förföljelse/trakasseri om man filmar och följer efter en specifik person som vistas på allmän plats? Var går då gränsen när det övergår till förföljelse eller trakasseri mot tidigare nämnda person?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar vilka brott som kan anses begångna om en person filmar en annan person utan tillstånd på allmän plats och vilka omständigheter som förutsätts för att den filmande personens gärning ska anses brottslig. 

Det är främst två brott som kan aktualiseras i en situation som den du beskriver. Först är det kränkande fotografering enligt 4 kap 6 a § brottsbalken och sedan är det ofredande enligt 4 kap 7 § BrB.

Kränkande fotografering
Detta brott förutsätter delvis att personen som blir filmad befinner sig i ett utrymme såsom i en bostad, på en toalett eller i ett omklädningsrum. Brottet är alltså inte aktuellt i ditt fall eftersom din fråga berör just filmande på allmän plats.

Ofredande
Själva handlingen att filma en person på en allmän plats är inte någonting som är kriminaliserat genom bestämmelsen om ofredande. Vad som dock är brottsligt är om filmandet skulle ske på ett sådant sätt som typiskt sett är tillräcklig för att kränka den filmade personens frid på ett kännbart sätt. Det måste alltså ske någonting mer än att en person bara filmas på en allmän plats för att den ska anses ofredad. Om den filmade känner till att den blir filmad och försöker undvika detta och filmaren kommer nära den filmade på ett sätt så att det kan anses att filmaren utsatt den filmade för störande kontakter eller att den filmande personen kan anses ha  agerat hänsynslöst så kan det vara fråga om ett ofredande.

Vänligen, 

Egil SellgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”