Felskrivning i hyresavtal

2016-12-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Ett hyreskontrakt är felskrivit. Jag står som hyresvärd. Det finns inga uppgifter mer än namnteckning på hyresvärden. Är det giltigt om jag flyttar?
SVAR

Hej!

Regler om avtal finner vi i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).

I 32 § avtalslagen står det att ”Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget”.

I korthet betyder det att man inte är bunden av sin felskrivning om avtalet fått ett annat innehåll än menat och den andra avtalsparten förstod detta.

Med anledning av hur din fråga är formulerad utgår jag ifrån att du insåg att det fanns en felskrivning i avtalet. Avtalet är därmed inte bindande.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (323)
2020-11-29 återfå betalning när man ångrar avtal om köp av sex
2020-11-29 Kan en framtidsfullmakt ogiltigförklaras?
2020-11-24 Vad gäller när en bipolär person i sitt maniska tillstånd drar på sig skulder?
2020-11-21 Vad händer om jag blir lurad att ingå avtal?

Alla besvarade frågor (86897)