Felbetalning för ej erhållen tjänst

Jag har under en längre tid haft en överföring av pengar till en mottagare som tidigare utfört en tjänst. Då mottagaren inte längre utför tjänsten har jag avslutat överföringen, trodde jag. Det visar sig nu inte vara fallet. Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar? Är det ens möjligt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har betalat pengar för en tjänst du inte har erhållit under en lång tid.

I detta fall aktualiseras en civilrättslig princip som kallas condictio indebiti: Principen föreskriver att den som mottar en felaktig betalning som denne inte är berättigad till är skyldig att betala tillbaka. (se t.ex. NJA 1999 s. 575). Om mottagaren däremot har varit i god tro, dvs inte har misstänkt att det har funnits en felbetalning, har denne rätt att behålla pengarna (se t.ex. NJA 2001 s. 353).

Om du kontakta mottagaren kommer du att försätta denne i ond tro, vilket gör denne återbetalningsskyldig. Vill inte mottagaren göra en återbetalning har du rätt att gå via domstol för att de ska döma ett s.k fullgörelsedom, som skulle tvinga mottagaren att betala. 

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”