Felaktigt utbetald lön - krav på återbetalning flera månader senare

FRÅGA
Min arbetsgivare betalade ut för mycket i lön till mig.Det var min sista lön på företaget då jag blev uppsagd sista juni på grund av arbetsbrist.Den sista lönen skulle egentligen ha varit bonus + obetald semester - sjukdagar men de gav mig även en månadslön för juli som jag egentligen inte skulle fått.Lönespecifikationen hade många rader och var rörig så jag förstod inte att den var fel.De kräver nu för någon vecka sedan tillbaka månadslönen för juli.Jag har svårt att betala tillbaka pengarna då jag är arbetslös och pengarna redan är spenderade.Måste jag betala tillbaka?Läste något om att man ej behöver det om man handlat i "god tro".Vad innebär det?Vart vänder jag mig om min arbetsgivare går till kronofogden?Och är det värt att driva frågan eller är chansen liten att jag till slut skulle "vinna"?`Tack så mycket för hjälpen!
SVAR

Hej och att tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Sammanfattning: Jag bedömer att du har en rimlig chans att slippa återbetalning. Detta eftersom du har goda argument för god tro och har hunnit inrätta dig efter den felaktiga utbetalningen. Det är dock riskfyllt att framställa invändningar när din arbetsgivare väl har gått till Kronofogden.

Varför?

Som utgångspunkt gäller att felaktigt utbetald lön ska betalas tillbaka. Denna regel har vuxit fram i rättspraxis, alltså genom rättsfall som har hanterats av Högsta domstolen. Regeln är dock inte undantagslös. Högsta domstolen har i NJA 2001 s. 353 (ett rättsfall) slagit fast att en mottagare som i god tro har erhållit en felaktig utbetalning och hunnit inrätta sig efter den inte blir återbetalningsskyldig.

I detta fall är du alltså mottagare av en felaktig utbetalning. Enligt dina egna uppgifter insåg du inte att din arbetsgivare betalat för mycket. Kravet på god tro innebär två saker; dels att du inte insåg att utbetalningen var felaktig, och dels att du inte borde ha insett detta. Kravet är alltså objektivt: man tar hänsyn till vad du borde ha insett. Ifall lönespecifikationen var otydlig och lönen inte verkade märkligt hög, har du goda argument för att du inte borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Ifall lönespecifikationen egentligen inte var särskilt otydlig och lönen verkade märkbart högre än vanligt, är det desto svårare att hävda att du inte borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Avgörande blir alltså vilken möjlighet du haft att inse att utbetalningen var felaktig. På grund av att du väntade dig en bonus och ersättning för obetald semester verkar det inte alltför osannolikt att det för dig var svårt att beräkna hur mycket du skulle få. Detta i kombination med en otydlig lönespecifikation talar definitivt för att du inte borde ha insett att utbetalningen var felaktig - alltså att du befann dig i god tro.

Eftersom att du redan har spenderat pengarna och flera månader har förflutit sedan utbetalningen har du hunnit inrätta dig efter den felaktiga utbetalningen (det andra kravet enligt ovannämnda rättsfall för att återbetalningsskyldighet ska slippas).

I första hand bör du vända dig till din arbetsgivare och försöka förmå denna att inte vända sig till Kronofogden. Om arbetsgivaren ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden har du normalt tio dagar på dig från det att du fått kravet från Kronofogden i din brevlåda att framställa invändningar till Kronofogden. I din invändning ska du göra tydligt varför du inte anser dig skyldig att betala (genom att ange att du mottagit pengarna i god tro och därefter inrättat dig efter den felaktiga utbetalningen).

Om din arbetsgivare bestrider din invändning kommer ärendet att överlämnas till domstol. Detta innebär en risk både för dig och din arbetsgivare, då den som i domstol förlorar målet kan bli skyldig att betala den andres rättegångskostnader (kostnader för juridiskt biträde - advokat - och så vidare).

Med vänliga hälsningar

Gustav Daun
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (417)
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?
2021-08-21 Har ett dödsbo borgensansvar?
2021-07-29 Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

Alla besvarade frågor (95785)