Felaktigt utbetalad lön av arbetsgivare

2020-09-02 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag har fått för mycket utbetalt arvode. Jag meddelade inte arbetsgivare om detta men när detta påtalades efter en vecka så började vi nysta i det och jag ska självklart betala tillbaka det som blivit fel! Lönespecar bakåt i tiden har varit felaktiga och snurriga och därför har jag haft väldigt dålig koll på kontot. Dock blev det utbetalt väldigt mycket för mycket. Jag föreslog direkt att vi gör avdrag på nästkommande utbetalningar. Vad kan jag ha gjort mig skyldig till? Jag mår väldigt dåligt över det som hänt! Och jag vill bara ställa allt tillrätta!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Felaktigt utbetalad lön

Det du beskriver kallas misstagsbetalning. Det innebär i ditt fall att din arbetsgivare felaktigt utbetalat en större summa lön än vad du, mottagaren, hade rätt till. I dessa fall är huvudregeln att pengarna ska återbetalas, vilket du skriver att du vill göra. Det finns dock vissa undantag, som fastställts i praxis.

Du kan ha rätt att få behålla pengarna

Mottagaren kan få behålla betalningen om denne i god tro inrättat sig efter betalning. God tro innebär att mottagaren inte märkte att det rörde sig om en felaktig utbetalning och inte heller hade anledning att märka det. Att mottagaren ska ha inrättat sig efter betalningen innebär t.ex. att personen ifråga använt pengarna. Om man upptäcker misstaget direkt efter utbetalningen har man exempelvis inte hunnit konsumerat beloppet och betalningen ska då gå åter. Mottagaren har i det fallet alltså inte hunnit inrätta sig efter betalningen.

Sammanfattning

Jag förstår det på dig som att du i vilket fall vill återbetala dessa pengar till arbetsgivaren och ställa allt till rätta. Jag anser dock, utifrån de omständigheter du beskriver, att det går att argumentera för att du varit i god tro eftersom det tidigare varit problem med löner och att du därför inte hade koll på att du fick ett större belopp utbetalat. Du har således inte gjort något fel i sig, rättsligt sett. Det finns möjligen utrymme för din arbetsgivare att hävda att beloppet var så pass stort att du borde ha märkt att det var felaktigt, men det som sker då är endast att pengarna ska återbetalas. Om du och din arbetsgivare kommer överens om avdrag på nästkommande utbetalningar så låter det därför enligt mig som att allt ställs till rätta.

Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?