Felaktigt pris i webbutik

Har en säljare, vid egenskap av en näringsidkare och köparen i egenskap av en näringsidkare, rätt att ändra priset eller häva köpet då säljaren redan tagit emot pengarna för beställd vara med hänvisning till fel information om varan på hemsidan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av principen att avtal ska hållas följer att säljaren inte har rätt att ändra priset eller häva köpet. Den som till följd av felskrivning sålt en vara för billigt får skylla sig själv. Sådan är huvudregeln. Det finns dock undantag. Det som kan bli tillämpligt i ditt fall är 31 § i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Paragrafen medför att köpet blir ogiltigt om priset i webbutiken varit uppenbart felaktigt, och du insett det. Hur man avgör den saken beror på omständigheter i det enskilda fallet. Vem som helst inser att något inte står rätt till om man exempelvis erbjuds köpa en Rolex till priset av en cheeseburgare, men hur är det om klockan är värd 100 000 kr och listas för en tiondel av priset? En urmakare skulle utan tvekan inse att en nolla saknas, men det är inte säkert att en lekman skulle det. Det är alltså vad du som köpare insett (eller borde insett) om priset som avgör om säljaren kan häva köpet eller inte. Eftersom jag inte har några uppgifter om omständigheterna i ditt fall kan jag inte ge något klart svar på din fråga, men jag hoppas att mitt svar kan hjälpa dig att dra en slutsats om din situation. Jag kan i vart fall säkert säga att säljaren inte kan kräva dig på det högre beloppet. En tillämpning av 31 § medför endast att köpet blir ogiltigt.

Jag vill också tillägga att bestämmelser om ogiltighet tillämpas restriktivt, de är ju faktiskt avvikelser från huvudprincipen. Således kan man inte som säljare kräva att ett köp ska hävas bara för att man inte fått en exakt marknadsmässig ersättning för det man sålt. Lagrummet ska inte tolkas så att det omöjliggör för någon att göra dåliga affärer.

Lycka till!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning