Felaktigt föreläggande från KFM

Jag har fått ett föreläggande från KFM. där sökanden (Ellevio elleverantör) påstår att de "trots upprepade försök inte lämnats tillträde till mätanordningen". Mätanordningen är min elmätare som är belägen i min hall. Dock är det så, att jag aldrig mottagit någon önskan från Ellevio att beredas tillträde till mätaren. Varken via brev, mejl eller telefon. Inte heller nämns något på "mina sidor" på Ellevios internetsite. Sökandens ekonomiska krav är 300:- i ansökningsavgift samt 420:- "ombud". Jag har alltså inte hört eller sett något från Ellevio bortsett från efakturorna som betalats punktligt. Vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Ellevio har ansökt hos KFM att få skulden fastslagen. KFM:s uppgift är då att se till att du blir delgiven kravet, alltså inte att undersöka om kravet är riktigt eller inte. Med föreläggandet kommer ett delgivningskvitto som du ska skriva på och sända tillbaka så KFM kan se att du tagit del av innehållet, annars kommer de söka upp dig personligen för en underskrift. När du skrivit på börjar en förklaringstid (vilken anges i brevet) att löpa och du har då en viss tid på dig att betala eller bestrida påståendet. Om du inte skulle göra något inom tidsfristen så fastslår KFM skulden. Även om det skulle hända så kan du ändå ansöka om återvinning av utslaget, alltså få det omprövat av domstol. En sådan ansökan ska skickas in inom en månad från utslagets datum.

Om det du anger är riktigt, att de inte kontaktat dig på något vis/du har inte fått något meddelande från dem, borde du bestrida direkt och ange detta. Jag råder dig alltså att så snart som möjligt bestrida förläggandet och att även kontakta Ellevio. När du bestrider får de välja om de vill driva ärendet vidare till domstol eller att det avskrivs.

Med vänliga hälsningar

Lisa OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo