Felaktig utbetalning - vad gäller?

FRÅGA
Hej,Jag har fått brev från Trygg Hansa för 1 månad sedan som skriver att dom gjort en felaktig utbetalning till mitt konto på 34.800kr den 1/4-2016. Dom har skickat en faktura till mig där jag ska betala tillbaka beloppet inom 10 dagar. Jag har inte ens märkt att pengarna kommit in på mitt konto då jag i april 2016 köpte en ny bil från mitt konto bland annat.Har dom rätt att kräva tillbaka pengarna? Och hur kommer det sig att dom skickar denna faktura 1 år och 3 månader efter att utbetalningen gjordes? Hur ska jag gå vidare med detta?Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Felaktiga utbetalningar är inte något som är reglerat i lag, utan regleras istället genom den allmänna rättsprincipen "condictio indebiti" som betyder återkravsrätt. Huvudregeln är att betalningen ska gå åter vid felaktiga utbetalningar. Dock finns det vissa undantag från huvudregeln. Det första är om den felaktiga utbetalningen gjorts medvetet, alltså om försäkringsbolaget medvetet betalat ut den felaktiga summan, vilket inte verkar vara fallet här utifrån vad som framgår av din fråga. Det andra undantaget är om mottagaren var i god tro samt inrättat sig efter betalningen, vilket innebär att det dels krävs att mottagaren inte ska ha insett eller borde ha insett att den fått en felaktig utbetalning och dels har förbrukat pengarna genom att spendera dem eller på något sätt ordnat sin ekonomi därefter.

Om du har inrättat dig efter den felaktiga utbetalningen genom att förbruka dem samt var i god tro är du inte återbetalningsskyldig. Då det förflutit så pass lång tid sen utbetalningen gjordes borde du anses ha inrättat dig efter den felaktiga utbetalningen. Av din fråga framgår att du inte märkt att pengarna kommit in på kontot, vilket skulle kunna innebära att du anses vara i god tro. Dock kvarstår frågan om du borde ha insett den felaktiga utbetalningen. Vid den bedömningen tar man bland annat hänsyn till hur stor den felaktiga utbetalningen var. Om beloppet var stort i förhållande till det som egentligen skulle ha betalats ut talar det för att du borde insett den felaktiga utbetalningen och de har rätt att kräva tillbaka pengarna. I ditt fall handlar det om en felaktig utbetalning på 34 800 kr, vilket är ett relativt stort belopp och det kan därför vara svårt att hävda god tro. Dock eftersom det gått så lång tid och du därmed kan anses ha inrättat dig efter utbetalningen, är det en omständighet som talar för att du var i god tro. I slutändan är det en helhetsbedömning som görs av alla omständigheter i det enskilda fallet.

Sammanfattningsvis är huvudregeln vid en felaktig utbetalning att du ska betala tillbaka pengarna. Undantag från detta är om utbetalningen gjorts medvetet av Trygg Hansa eller att du inrättat dig efter betalningen samt var i god tro. Hur det kommer sig att de skickar denna faktura 1 år och 3 månader efter att utbetalningen gjordes beror förmodligen på att de inte har upptäckt detta förrän nu.

Om du vill gå vidare med detta ärende föreslår jag att du vänder dig till någon av våra betaltjänster där en grundligare undersökning av ditt fall kan göras. Du kan boka tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (417)
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?
2021-08-21 Har ett dödsbo borgensansvar?
2021-07-29 Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

Alla besvarade frågor (95747)