Felaktig utbetalning, condictio indebiti

Hej! Den 1/5 2012 opererades min hund av veterinär. Den 16/1 2014 (20 månader senare) ringer Folksam mig och säger att dem vid operationstillfället betalat ut för hög ersättning till mig. De säger att den ersättning som veterinären skulle fått råkade de av misstag sätta in på mitt konto istället. Enligt Folksam handlar detta om nästan 15'000kr. Eftersom detta är så långt tillbaka i tiden måste jag beställa utdrag, á 50kr, från min bank. Det verkar som om Folksam inte själva kommit på detta utan att det är veterinären som sagt att detta har hänt (om det spelar roll?). För min egen del så kommer jag inte ihåg detta alls med tanke på att min hund opererades och dessutom felbehandlades av veterinären vilket resulterade i totalt sett fem likadana operationer på knappt 2 månader. Det var helt enkelt en känslomässig period för mig. Efter maj 2012 har jag varit i kontakt med Folksam vid minst 20 tillfällen då jag har både bil, hus, hund och mig själv försäkrade i samma bolag. Har flertalet gånger fått ersättning för min hund i andra ärenden vilket som Folksam godkänt utan att reagera över tidigare regleringar gällande min hund. Pengarna är sedan länge spenderade, dock har Folksam sagt att de eventuellt kan tänka sig att gå med på en avbetalningsplan. Exakt hur den ser ut vet jag ej. Då kommer jag till min fråga. Måste jag betala tillbaka dessa 15'000kr till fullo eller kan jag på något sätt hävda att det har gått sådan lång tid (finns det någon form av preskriptionstid?) och Folksam får inse att kunden har inrättat sig efter beslutet och att pengarna är förverkade och de får ersätta veterinären med nya 15’000kr? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I det här fallet är det fråga om en felaktig utbetalning. Situationer som denna regleras inte i lag, utan genom en allmän rättsprincip kallad "condictio indebiti" (återställa det icke ägda). Principens huvudregel i fråga om felaktiga utbetalningar är att dessa ska gå åter.

I rättspraxis har emellertid ett antal undantag till principen om condictio indebiti uppkommit. Det mest aktuella undantaget torde vara att mottagaren av utbetalningen har varit i god tro (inte misstänkt att betalningen var felaktig) och inrättat sig efter den, exempelvis spenderat pengarna eller planerat ekonomin därefter. En bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet sker alltid.

Att du inrättat dig efter betalningen är tydligt, sett till att pengarna är förbrukade. Den långa tiden mellan utbetalningstillfället och återkravstillfället talar också till din fördel. Det som kan ställa till situationen är om din egentliga ersättning skiljer sig nämnvärt från de 15 000 kr som veterinären skulle ha. Då skulle det vara möjligt att ifrågasätta din goda tro, även om du inte misstänkte någonting. 

Jag hoppas att svaret var till hjälp och att det löser sig med tvisten. Jag kan tilläggsvis hänvisa till en liknande fråga som tidigare ställs till Lawline: http://lawline.se/answers/15015

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo