Felaktig utbetalning av lön

Hej! I Januari 2017 slutade jag på mitt förra jobb och slutlön betalades ut. Då företaget i enlighet med gdpr hade nyligen ändrat så att man behövde logga in på en sida med en app för att se lönebesked, något jag inte brytt mig om att göra då jag ändå skulle sluta. Jag visste att jag pga sjukskrivning skulle få en betydligt lägre lön men att den intjänade semesterersättningen skulle kvittas.

Nu 2 år efter kräver företaget tillbaka mig på 11000kr. Jag bestrider, men de står fast och skickar med utdrag av lönebesked. Jag anser att de haft alla chanser i världen att justera upp detta på rätt sätt då, med hjälp av semesterersättningen, och jag har ej haft anledning att tro något annat.

Hur kan jag driva vidare min bestridan?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har fått för mycket utbetalt i lön och att arbetsgivaren nu kräver det tillbaka. Felaktiga utbetalningar är inte lagreglerade, utan regleras genom den allmänna rättsprincipen condictio indebiti. Huvudregeln är att betalningen ska gå åter vid felaktiga utbetalningar, men det finns vissa undantag från detta. Det första undantaget är om den felaktiga utbetalningen gjorts medvetet. Det andra undantaget är om mottagaren var i god tro samt inrättat sig efter betalningen, vilket innebär att det dels krävs att mottagaren inte ska ha insett eller borde ha insett att den fått en felaktig utbetalning och dels har förbrukat pengarna genom att spendera dem eller på något sätt ordnat sin ekonomi därefter. Om något av dessa undantag är uppfyllda är mottagaren av den felaktiga utbetalningen inte återbetalningsskyldig.

Det första undantaget verkar inte vara aktuellt i ditt fall, eftersom din arbetsgivare inte verkar ha gjort den felaktiga betalningen medvetet. Det andra undantaget skulle eventuellt kunna tillämpas. Det som då krävs är att du var i god tro samt inrättat dig efter betalningen. Då det förflutit så pass lång tid sen utbetalningen gjordes, alltså två år, borde du anses ha inrättat dig efter den felaktiga utbetalningen. Frågan är om du kan anses vara i god tro, dvs. om du insett eller borde ha insett att du fått en felaktig utbetalning. Då du inte har märkt att du fått en felaktig utbetalning har du inte insett den felaktiga utbetalningen, vilket kan innebära att du var i god tro, men frågan är om du borde ha insett den felaktiga utbetalningen. Vid den bedömningen tar man bland annat hänsyn till hur stor den felaktiga utbetalningen var. Om beloppet var stort i förhållande till det som egentligen skulle ha betalats ut talar det för att du borde insett den felaktiga utbetalningen och de har rätt att kräva tillbaka pengarna. Nu vet jag inte hur stor den felaktiga utbetalningen på 11 000 kr var i förhållande till summan som skulle ha betalats ut, men 11 000 kr är ändå ett relativt stort belopp och det kan tala emot att du var i god tro. Dock är det en helhetsbedömning som görs av alla omständigheter i det enskilda fallet, så det är därför svårt att säga om du varit i god tro eller inte. Det är en bedömning som domstolen måste göra.

Om du vill gå vidare med detta ärende skulle jag råda dig att vända dig till någon av våra betaltjänster. Om du vill boka tid hos en av våra jurister kan du göra detta här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo