Felaktig utbetalning av lön

FRÅGA
Hej, Jag har en fråga angående min lön. Jag började på ett nytt jobb i början på oktober men sa upp mig ganska direkt. I november så fick jag lön insatt på mitt konto för de två veckor i oktober som jag skulle få lön för, men fick ingen lönespecifikation och kunde således inte kontrollera att beloppet såg ut att stämma. Reflekterande inte så mycket över detta då jag förutsatte att min arbetsgivare gjort rätt. Men så i förra veckan fick jag ett brev där de stod att de betalt ut för mycket lön till mig och därför ber mig betala tillbaka en stor del av den lön jag fick. Jag undrar därför om min arbetsgivare har rätt att kräva tillbaka pengar som de har betalat ut? Just nu är jag sjukskriven och är helt utan inkomst, så beloppet de ber mig betala tillbaka är väldigt mycket pengar för mig just nu. Tack på förhand!Med vänlig hälsning, Andrea
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en utbetalning sker av misstag eller är felaktig, så är huvudregeln att betalning ska återgå till avsändaren – detta enligt den allmänna principen "condicitio indebiti" som vuxit fram genom praxis.

Från huvudregeln finns däremot en del undantag, där mottagaren alltså under vissa omständigheter kan få behålla den felaktigt utbetalda summan. Om en mottagare av en felaktig utbetalning varken insåg eller borde insett (var i god tro) att betalningen erlagts av misstag och när betalningsmottagaren dessutom har hunnit inrättat sig efter betalningen, ska denne inte bli återbetalningsskyldig (se rättsfallet I NJA 2001 s. 353).

Observera att båda förutsättningarna måste vara uppfyllda för att mottagaren ska undgå återbetalningsskyldighet.

Den goda tron kan föreligga t.ex. om du inte själv kunnat räkna ut hur mycket du skulle få i lön och inte haft anledning att ifrågasätta arbetsgivarens uträkning. Dessutom kan det felaktiga beloppets storlek få betydelse. I det fall beloppet är väsentligt större än vad man kunnat förvänta sig kan det bli svårt att hävda god tro, medan om det är små marginaler det handlar om så blir det lättare. Om du däremot varit medveten om att du fått för mycket i lön anses du ha varit i ond tro och då ska återbetalning ske.

Vad gäller kravet att man hunnit inrätta sig efter betalningen så kan det ske om det t.ex. förflutit lång tid sedan den felaktiga utbetalningen skedde. Det har dock i praxis inte getts helt klara besked när en arbetstagare skall anses ha inrättat sig efter en för hög lön. I rättsfallet, NJA 1970 s 539, ansågs två veckor inte vara tillräckligt för att mottagarna skulle få behålla pengarna. De fall som har prövats gäller däremot främst för höga löneutbetalningar som pågått under längre tid, ofta flera år.

Sammanfattning

Utifrån informationen du lämnat i din fråga och som jag har tolkat din situation så började du på ett nytt arbete i oktober där du enbart befann dig i två veckor. Lönespecifikationen uteblev och det dröjde cirka en månad för arbetsgivaren att agera och meddela dig kring den felaktiga utbetalningen.

Nu vet jag inte hur stort belopp det rör sig om, vilket gör det svårt för mig att ge dig ett helt klart svar. Dessutom råder det oklarheter och saknas stöd i praxis kring hur lång tid det bör ha gått för att en arbetstagare ska anses ha kunnat inrätta sig efter en felaktig utbetalning. Det tog förhållandevis kort tid för arbetsgivaren att ta kontakt med dig efter ett den felaktiga utbetalningen skedde. Det som talar till din fördel är att det handlar om ett nytt arbete där lönespecifikationen uteblev, vilket gjorde det svårt för dig att förutse hur stor lönen skulle bli och styrker därmed din goda tro.

En klarare bedömning än såhär kan jag dessvärre inte ge dig. Mitt förslag till dig är att du tar kontakt med din f.d. arbetsgivare och förklarar din ståndpunkt att du litat till att du fått rätt lön och har inrättat dig efter utbetalningen. Om din f.d. arbetsgivare håller fast vid återbetalningskravet kan du bestrida att du är betalningsskyldig men risken finns att, om din arbetsgivare tar ärendet vidare, att du inte kan ansetts ha hunnit inrätta dig efter betalningen.

Vänliga hälsningar,

Melina Trydegård
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (422)
2021-12-31 Arbetsgivaren har betalat ut för mycket i lön - återbetalningsskyldig?
2021-11-29 Lån för att betala någon annans skulder
2021-11-05 Skyldig att betala fakturor?
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?

Alla besvarade frågor (98612)