Felaktig utbetalning av lön

Hej , min föredetta arbetsgivare slutade där i feb-mars nån gång satte denna månad över 21500kr i lön av misstag vilket jag inte upptäckte då jag arbetat mindre och vart sjuk förra månaden så Hade inte mkt mer pengar än jag var van vid, så jag gjorde som alltid , beställde lite grejer jag ville ha och amorterade lite extra lagom så man klarar sig till nästa lön utan bekymmer.

Nu när han hörde av sig och vill ha hela beloppet tillbaka har jag ej denna summa så min fråga är om jag är återbetalningsskyldig och om isåfall har jag rätt att dela upp återbetalningen ?

Trots allt han som gjort bort sig inte jag.

Misstänker även att detta kan vara något fuffens från hans sida då han inte drog sig från att lura sina anställda på pengar tidigare genom åren . Om han av lagkrav vart tvungen och reglera nån skuld till mig och bara chansar på att spela detta kort .

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar någon som kallas för solutio indebiti och condictio indebiti, dvs. felaktig utbetalning och återkrav pga. felaktig utbetalning. Som huvudregel så ska felaktiga utbetalningar återbetalas, dock finns det vissa undantag till denna huvudregel. Som jag ser det så finns det två steg i denna fråga;

Steg 1. Felaktig utbetalning måste konstateras.

Steg 2. Om felaktig utbetalning konstaterats, är det möjligt att kräva tillbaka den?

Om vi börjar att gå igenom steg 1 så måste det alltså först konstateras att det faktiskt har förelegat en felaktig utbetalning. För att kunna göra detta så måste man först göra en bedömning på vad skulden handlade om och vilka uträkningar som låg till grund för betalningen. Ifall det var så att ni hade en tydlig grund för hur denna fordran skulle beräknas, och själva beräkningen är felaktig, så föreligger det således en felaktig utbetalning (solutio indebiti).

Då får man gå vidare till steg 2 och undersöka huruvida det finns någon möjlighet att kräva tillbaka denna felaktiga utbetalning. Som jag skrev ovan är huvudregeln att felaktiga utbetalningar ska betalas tillbaka (condictio indebiti). Men eftersom det finns några viktiga undantag till denna regel så ska jag nedan redogöra för dessa.

Om mottagaren, dvs. du, har mottagit pengarna i god tro så är du inte skyldig att betala tillbaka pengarna. Man brukar uttrycka det som så att om man, utan att reflektera över det, inrättar sin ekonomi efter betalningen och inte bör ha någon uppfattning att den var felaktig, så ska man anses vara i god tro. Exempelvis om man i god tro gör av med pengarna man får så anses man ha planerat in detta i sin ekonomi.

Gällande bedömningen huruvida du var i god tro i denna situation så kan man exempelvis titta på om du var med vid beräkningen av beloppet, om du var med vid framtagandet av grunderna för beräkningen, om beloppet du fick väsentligen översteg vad du från början hade trott att du skulle få osv. Man får helt enkelt göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Vid bedömningen av detta tar man även hänsyn till om den som betalade ut pengarna varit oaktsam. Högsta domstolen har b.la. i NJA 1994 s. 177 sagt att vid sådana bedömningar så är det viktigt att ta hänsyn till omsättningens säkerhet, detta har HD även slagit fast i rättsfallet NJA 2001 s. 353. Detta innebär att mottagaren ska känna sig trygg efter att ha mottagit pengarna i fråga, och inte behöva oroa sig för att dessa eventuellt kommer att kunna bli återkrävda. Dessutom, ju längre tid det förflutit mellan utbetalningen och återbetalningskravet, desto mer talar för att pengarna inte behöver återbetalas, se NJA 1989 s. 224.

Det bör även spela roll i bedömningen hur stort ursprungsbeloppet var och hur stor felutbetalningen var. Om det exempelvis handlar om en utbetalning i storleken några hundratusen och felaktigheten utgjorde några tusen, så bör kan kunna hävda att mottagaren var i god tro. Däremot om det rör sig om mindre belopp, kanske tiotal tusen, och felet utgjorde några tusen, då krävs det mer för att mottagaren ska anses ha varit i god tro.

Sammanfattningsvis så ska man alltså göra en helhetsbedömning av detta. Om du anser att du varit i god tro och inrättat din ekonomi efter den felaktiga löneutbetalningen så bör du bestrida arbetsgivarens krav. Denna måste då stämma dig inför domstol för att det ska bli en process av det. I så fall kommer domstolen avgöra huruvida återbetalningen ska gå åter eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo