Felaktig utbetalning

För en månad sen fick jag 4.100kr i utbetalning från ett okänt företag den 25 juni som jag inte visste vad de kom ifrån men eftersom jag har många olika jobb antog jag att det kom från något av företagen. Pengarna trodde jag alltså att jag hade rätt till och använde därför upp alla. Nu, en månad efter har jag fått ett mejl där de vill ha tillbaka pengarna och har nu upptäckt sitt misstag men pengarna ör redan förbrukade. Har jag en skyldighet till att betala tillbaka de iallafall eller får de stå får sitt misstag och acceptera att de är borta? Det har ju liksom gått en månad utan att jag hört något och därför spenderat pengarna. Hur gynnar det mig att jag är en privatperson och de näringsidkare? Vad spelar den månaden de inte har hört av sig? Gynnar den mig? Samt va där sannolikheten att de går vidare med fallet med tanke på en ändå relativt låg summa.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till felaktiga utbetalningar(solutio indebiti) är det inte något som regleras i lag, utan som behandlas enligt den allmänna rättsprincipen "condictio indebiti" som innebär att den som har gjort en felaktig utbetalning har en återkravsrätt. Huvudregeln är alltså att betalningen ska gå åter vid felaktiga utbetalningar.

Till denna grundprincip, finns det viktiga undantag. Det första undantaget är ifall detta företaget i fråga har gjort en medveten felaktig utbetalning, i vilket fall återkravsrätten inte är något som är applicerbart. Det framkommer inte från din fråga om företaget har varit medvetna eller inte.

Det andra undantaget är om mottagaren var i god tro samt inrättat sig efter betalningen, vilket innebär att det dels krävs att mottagaren inte ska ha insett eller borde ha insett att den fått en felaktig utbetalning och dels har förbrukat pengarna genom att spendera dem eller på något sätt ordnat sin ekonomi därefter. Eftersom att du skriver att du vid tillfället då du märkte av pengarna, inte var säker på var de kom ifrån, är det tveksamt ifall du kan anses ha varit i god tro. Speciellt ifall det har funnits en tydlig avsändare vid inbetalningen, som du kunde ha kontaktat. Viktigt att komma ihåg vid samlingsbegreppet "god tro" är att det finns en subjektiv samt objektiv tolkning. Att du inte insåg att pengarna var felaktigt utbetalda, försätter dig inte i god tro om fallet är så att du borde ha insett att pengarna var felaktigt utbetalda.

Den månaden de har avvaktat med att kräva tillbaka pengarna spelar absolut en roll, men inte avsevärt mycket. Att de har väntat en månad kan inte anses vara längre än skäligt, och förmodligen kommer denna tiden inte gynna dig. Däremot, är det alltid värt att påpeka.


Påverkas bedömningen av att mottagaren är en privatperson och avsändaren en näringsidkare? Som sagt är det ingenting som regleras i lag, men däremot kan det påverka kravet på att den som har gjort en felaktig utbetalning inte har en återkravsrätt om denne varit medveten om utbetalningen. Rent generellt ställs högre krav på aktsamhet för näringsidkare än privatpersoner, men särskilt om det är en fråga om en bank. Det är dock inte fallet här, och storleken på företaget framkommer inte heller av din fråga. Därför är det svårt att ge ett klart svar på den frågan, men så du är medveten om att det absolut finns rum för dig att argumentera.


Sannolikheten för att de går vidare med frågan är ingenting jag kan svara på. Däremot, ifall du vägrar betala tillbaka summan, kan du göra dig skyldig till olovligt förfogande (se brottsbalken 10 kap. 4 §). När du vägrar återlämna deras egendom berövar du företaget rätten till pengarna även om du inte har tagit ut eller spenderat pengarna.

Sammanfattningsvis finns det troligtvis ingen grund nog att hävda att du har rätt till pengarna, men du kan alltid kontakta företaget och undersöka dina alternativ.

Hoppas jag kunde svara på dina frågor!

Vänligen,

Azalea SafaeiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo