Felaktig uppsägning

Hej. Jag blev avskedad utan uppsägningstid av min arbetsgivare. Jag personligen bör Utomlands men jobbade i Sverige jag fick pendla varje vecka från Tyskland till Sverige. Mitt i veckan fick jag besked via telefon att jag får jobba bara veckan ut och sen känn jag åka hem för set finns inte ngt jobb mer till mig. Jag jobbade ca 3 månader och skötte mit jobb på bästa set jag kunde. Det har förekommit att jag vår försenad till jobb på måndagar ca 1 -1.5 timme men det vår inte ngt problem till bästellaren. Jag har avtalad tillsvidareanställning och 1 månad uppsägningstid. Vård känn jag göra nu med detta. Arbetsgivaren vägrar att betala alla mina arbetade timmar och traktamente för 3 månader.

Mvh Janne

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i lagen om anställningsskydd(LAS).

Det verkar som om att din arbetsgivare säger upp dig pga. att det inte finns något mer arbete, alltså arbetsbrist. För att få göra en uppsägning pga. arbetsbrist måste det finnas saklig grund och arbetsgivaren måste vidta de regler som gäller.

Innan arbetsgivaren har rätt att säga upp någon pga. arbetsbrist är arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörda fack. Det är facken som träffat eventuella kollektivavtal med arbetsgivaren eller de fackförbund som de anställda är anslutna till.

Arbetsgivaren behöver dessutom undersöka möjligheten att omplacera medarbetaren. Det nya arbetet som erbjuds bör så långt som möjligt vara likvärdigt med det som medarbetaren haft. Men anställningsvillkoren behöver inte vara helt lika, t.ex. kan lönen vara lägre. Det förutsätter vidare:

Att det finns ledigt jobb. Arbetsgivaren ska inte behöva säga upp andra till följd av omplaceringen.Den som omplaceras ska ha tillräckliga kvalifikationer för jobbet efter en rimlig upplärningsperiod.

Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig, 8 § LAS. Om skälet till uppsägningen är arbetsbrist, ska informationen lämnas om att medarbetaren har rätt till återanställning och att hen behöver anmäla sitt eventuella intresse för det.

Uppsägning av medarbetare ska enligt LAS göras enligt turordningsprincipen, sist in först ut. Turordningslistorna ska göras dels för tjm och dels för arbetare och dels per fysisk arbetsplats(driftsenhet). Högst 10 anställda får undanta två anställda som är av särskild betydelse för verksamheten.

Till sist så ska givetvis uppsägningstiden beaktas vilket i ditt fall är 1 månad.

Vänd dig till facket(arbetstagarorganisation) och be dem om hjälp. Är du inte fackligt ansluten skulle du kunna vända dig till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. I sista hand kan du väcka talan mot arbetsgivaren i domstol!

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”