Felaktig uppsägning

FRÅGA
Hej,En nära vän till mig blev idag avskedad pga falska anklagelser. Han fick ett samtal från sin chef där han berättade att min vän är anklagad för misshandel/våld på två kollegor, vilket det inte finns någon sanning i. Han har inte fått någon chans att försvara sig, och det finns heller inga bevis på att han begått det här brottet som de säger. Då det är ord mot ord i den här situationen så vill jag fråga vad vi kan göra? Räcker det med en polisanmälan och vart i lagen kan man vända sig? Detta är allvarliga anklagelser som ska få rättvisa konsekvenser, uppskattar ett snabbt svar!!
SVAR

Tack för din fråga till Lawline, 

För att en uppsägning ska vara giltig från arbetsgivarens sida måste det föreligga saklig grund, detta framkommer i 7 paragraf, LAS ( lag om anställningsskydd ). Detta är en tvingande regel och kan alltså ej avtalas bort. 

Begreppet saklig grund inkluderar att arbetstagaren har misskött sig samt orsakat skada på arbetsplatsen. Misskötseln måste dock tydligt dokumenteras och preciseras och det åligger arbetsgivaren att bevisa att misskötsel faktiskt har förekommit. Din vän ska därför inte behöva styrka att han inte har misshandlat sina kollegor. 

Det åligger därför på arbetsgivaren att i detta fallet styrka att ett brott faktiskt har begåtts. Då anklagelserna är felaktiga så kan inte denna grund vara tillräcklig för uppsägning. 

Isabella Widjestrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81824)