Felaktig uppsägning

Hej,

En nära vän till mig blev idag avskedad pga falska anklagelser. Han fick ett samtal från sin chef där han berättade att min vän är anklagad för misshandel/våld på två kollegor, vilket det inte finns någon sanning i. Han har inte fått någon chans att försvara sig, och det finns heller inga bevis på att han begått det här brottet som de säger. Då det är ord mot ord i den här situationen så vill jag fråga vad vi kan göra? Räcker det med en polisanmälan och vart i lagen kan man vända sig? Detta är allvarliga anklagelser som ska få rättvisa konsekvenser, uppskattar ett snabbt svar!!

Lawline svarar

Tack för din fråga till Lawline, 

För att en uppsägning ska vara giltig från arbetsgivarens sida måste det föreligga saklig grund, detta framkommer i 7 paragraf, LAS ( lag om anställningsskydd ). Detta är en tvingande regel och kan alltså ej avtalas bort. 

Begreppet saklig grund inkluderar att arbetstagaren har misskött sig samt orsakat skada på arbetsplatsen. Misskötseln måste dock tydligt dokumenteras och preciseras och det åligger arbetsgivaren att bevisa att misskötsel faktiskt har förekommit. Din vän ska därför inte behöva styrka att han inte har misshandlat sina kollegor. 

Det åligger därför på arbetsgivaren att i detta fallet styrka att ett brott faktiskt har begåtts. Då anklagelserna är felaktiga så kan inte denna grund vara tillräcklig för uppsägning. 

Isabella WidjestrandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000