Felaktig parkeringsbot?

2020-08-29 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag fick en parkeringsbot på privat parkering av privat parkeringsbolag, trots att jag hade tid kvar i appen. Jag vidtalade några personer om detta och de ansåg att det är bäst att betala kontrollavgiften och därefter bestrida avgiften eller helt enkelt fakturera parkeringsbolaget på avgiften och låta det gå till kronofogde om de vägrar betala.Jag betalade avgiften och skrev samtidigt ett mail till dem att jag bestrider densamma. Jag skickade också med en faktura. De bestred mitt bestridande och krav.Nu ligger ärendet hos kronofogden och till kronofogden har de bestridit kravet. Vad gör jag nu för att få tillbaks mina pengar? Oavsett om det är möjligt eller inte skall jag ha dem tillbaks plus alla avgifter som tillkommit.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Frågor gällande parkeringsböter regleras i Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKop) och Lag (1976:206) om felparkeringsavgift (LF). Jag kommer nedan att förklara skillnaden mellan dessa två lagar och redogöra för när dessa tillämpas.

Vad är skillnaden mellan en felparkeringsavgift och en kontrollavgift?
En felparkeringsavgift får delas ut till fordon som stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter gällande gatumark och dessa delas ut av antingen en polisman eller en kommunal parkeringsvakt, 1 och 5 §§ LF. En kontrollavgift delas vanligtvis ut av ett bolag som en fastighetsägare anlitat för att efterleva förbud eller villkor som gäller på tomtmarken. Därmed innebär detta att kontrollavgifter endast delas ut på privat mark av bolag som markägaren anlitar, 1 § LKop.

Hur överklagar man en felparkeringsavgift respektive kontrollavgift?
Föraren eller ägaren till fordonet som fått en felparkeringsavgift kan hos polismyndigheten ansöka om rättelse, och om ansökan bifalls behövs inte felparkeringen betalas. Om ansökan däremot inte bifalls kan den som ansökt om rättelse överklaga ärendet till tingsrätt, 8-10 §§ LF. En kontrollavgift ska däremot bestridas till bolaget som utfärdat avgiften, och därefter får bolaget bestämma om betalningsskyldigheten ska kvarstå eller ej. Om bolaget ej godkänner bestridandet kan föraren eller fordonsägaren väcka talan hos tingsrätten i den ort där kontrollavgiften utfärdades, 9 § LKop. Den väsentliga skillnaden är att en felparkeringsavgift ska betalas i rätt tid även om det begärs rättelse hos polismyndigheten, 7 § LF, och en kontrollavgift behöver inte betalas förrän bolaget tagit ställning eller (om talan väcks) när domstolen avgjort ärendet.

Sammanfattning och råd
Utifrån frågan är min uppfattning att du har fått en kontrollavgift på en plats där du betalat för parkering och dessutom haft tid kvar i appen där biljetten betalades. Dessutom förmodar jag att du inte har parkerat i strid med något annat villkor angivet på platsen. I detta fall är min bedömning att parkeringsvakten missat eller inte förstått att ni betalat för en parkeringsbiljett.


Mitt råd till dig i detta fall är att bestrida kontrollavgiften genom att dokumentera väl, både genom fotografier på platsen, på fordonet och på identifieringsmärket men också genom kopior på parkeringsbiljetten och kvitto. Om bolaget fortfarande vill kräva betalning bör du därefter vända dig till tingsrätten med samma bevisning, eftersom det i min mening inte föreligger skäl för kontrollavgift i detta fall. I vanliga fall ansöker man om betalningsföreläggande efter att domstol avgör ärendet, vilket ni gjort innan, därmed är mitt råd att först och främst vända er till domstol för att avgöra om betalningen ska fastställas, är det fallet att ni bör betala kan det bli fallet att ni kommer att få stå för kostnader hos kronofogden samt för kontrollavgiften.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (878)
2021-04-23 Fortkörning under prövotiden
2021-04-19 Kan jag behålla min bil utlandsregistrerad trots hemvist i Sverige
2021-04-18 Vad händer om man kör 50 km/tim för fort på 70 sträcka?
2021-04-16 Spärrtid efter återkallelse av körkortet mot bakgrund av tidigare fortkörning

Alla besvarade frågor (91439)