Felaktig P-bot

FRÅGA
Kan man kräva skadestånd, anmäla för tjänstefel eller göra något annat när en parkeringsvakt bötfäller ett fordon och det blir fel och det är parkeringsvaktens slarv som är orsaken?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadeståndsskyldighet är inte omöjligt, men jag känner av två skäl starka tvivel:
1. Skadeståndsskyldighet förutsätter skada. Har du betalat pengar på grund av en felaktig bot och inte fått tillbaka dessa har du rätt att få det (dock inte på skadeståndsrättslig utan avtalsrättslig grund), men jag har svårt att se vilka övriga skador du kan tänkas ha lidit.
2. Skadeståndsskyldighet på grund av ekonomisk skada förutsätter att skadan uppkommit genom brott (3 kap 1 § skadeståndslagen). Har parkeringsvakten medvetet felaktigt bötfällt bilar – vilket du uppgett inte är fallet, utan att det istället är slarv som ligger bakom – kan bedrägeri eller försök till bedrägeri (enligt 9 kap 1 § och 23 kap 1 § brottsbalken) vara aktuellt, men i övrigt har jag svårt att se att bötfällningen skett genom brott.

Tjänstefel är inte aktuellt, då det är ett brott som endast kan begås genom myndighetsutövning. Företag eller privatpersoner som inte utövar myndighetsutövning kan således inte begå brottet (20 kap 1 § brottsbalken).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll