Felaktig husbil - rätt till hävning eller omleverans?

2019-05-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejVi köpte en ny husbil av märket Frankia 8400 GD Platin årsmodell 2018. Köpesdatum 18-02-22 och leverans 18-02-23. Vid första besiktningen i mars-2019 upptäckte jag att i chassi-förlängningen från original chassit som är Mercedes-Benz Sprinter 519 finns det rost på chassi-balkarna. Husbilsfirman som har sålt husbilen kontaktar generalagenten Frankia i Tyskland och de i sin tur kontaktar Mercedes-Benz som skickar en person som tittar på felet och konstaterar att det är Frankia som har gjort chassi-förlängningen vilket medför att Frankia får stå för rostangrepp på de delar som de har monterat på chassit. Saken är den att chassi-förlängningen inte har rostskyddats enligt gällande normer, det saknas ett antal lager färg, inget vax-tätning inne i balkarna, ingen underreds-massa i ändplåtarna där färgen inte täcker. Detta har medfört att det är rostangrepp på chassi-förlängningen. Vi har fått till svar från husbils-säljaren att de tänker lämna in bilen till en firma som slipar bort rosten och därefter förseglar med rostskydd. Vi kan inte godkänna detta eftersom de inte tänker lyfta av bodelen från chassit för att kontrollera om det finns rost på balkarna under bodelen. Vi vill att de häver köpet eller erbjuder oss en ny likadan husbil.Har vi rätt till vårat krav?Med vänlig hälsning, Besviken husbilsägare
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom det framgår av din fråga att du som privatperson köpte husbilen av en husbilsfirma så är konsumentköplagen tillämplig i ditt fall (1 § konsumentköplagen).

Är husbilen felaktig?

I detta fall verkar det inte vara något tvivel om att husbilen är att betrakta som felaktig, särskilt eftersom det framgår av din fråga att säljaren har godtagit felet. Husbilen avviker tydligt från vad du med "fog" kunnat förutsätta, det vill säga vad du har haft anledning att förutsätta (16 § tredje stycket 3 punkten konsumentköplagen). Om ni har avtalat om att husbilen ska ha ett visst skick eller liknande avviker den även från avtalet och är då även felaktig på den grunden (16 § första och tredje stycket 1 punkten).

Vilka påföljder kan aktualiseras?

Eftersom husbilen som ovan konstaterats är att betrakta som felaktig har du rätt att kräva felpåföljder (22 § konsumentköplagen). Detta förutsätter att du reklamerar felet inom skälig tid efter att du märkte det (23 § första stycket konsumentköplagen), vilket det av frågan framgår att du har gjort.

I första hand har säljaren rätt att, trots att du kräver en annan påföljd, på egen hand företa omleverans eller avhjälpande, förutsatt att detta kan ske utan väsentlig olägenhet för dig och inom skälig tid (27 § konsumentköplagen). Att du önskar få en ny likadan husbil är att betrakta som omleverans, vilket du har rätt att kräva om detta inte medför en oskälig kostnad för säljaren (26 § konsumentköplagen). Vid bedömningen av om någon av påföljderna skulle medföra en oskälig kostnad för säljaren så beaktar man om någon av påföljderna kan ske till ett väsentligt lägre pris för säljaren (26 § andra stycket konsumentköplagen). Detta gör att säljaren alltså kan välja att avhjälpa felet istället för att leverera en ny husbil till dig, förutsatt att detta kan ske utan väsentlig olägenhet för dig (27 § konsumentköplagen). Om husbilen i och med avhjälpandet blir fullt fungerande kan du därför förmodligen inte motsätta dig detta. Är det däremot så att felet fortfarande finns kvar finns det utrymme för dig att argumentera för att avhjälpandet innebär en väsentlig olägenhet för dig.

Hävning kommer först i fråga om inte avhjälpande eller omleverans kommer i fråga alls, eller i vart fall inte inom skälig tid efter reklamationen (28 § första stycket konsumentköplagen). Du har då rätt att häva köpet om detta är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Eftersom du har köpt en ny husbil som visat sig vara skadad har du möjlighet att argumentera för att felet är av väsentlig betydelse för dig. Du har då även rätt att kräva skadestånd, förutsatt att du kan visa att du har drabbats av någon skada till följd av att husbilen var felaktig. För detta har säljaren ett kontrollansvar, vilket innebär att säljaren ansvarar för alla skador inom dennes och underleverantörers kontroll (30 § första och andra stycket). I ditt fall tyder inget på att felet beror på något som säljaren och underleverantörerna inte kunnat kontrollera.

Det kan även framhållas att undersökningarna som gjorts eller normalt slitage till dess att felet upptäcktes inte förhindrar möjligheterna till omleverans eller hävning (45 § andra stycket andra och 3 punkten konsumentköplagen).

Sammanfattning

Eftersom din husbil är felaktig har du rätt att kräva felpåföljder. Eftersom det inte framgår av frågan hur omfattande rosten är utgår jag ifrån att den är relativt ytlig i och med husbilens ålder. Detta talar för att säljaren kan avhjälpa felet utan väsentlig olägenhet för dig och att säljaren därför har rätt att göra detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (898)
2019-10-14 Påföljder vid fel på vara
2019-10-12 Reklamation av sjuk katt
2019-10-03 Vad kan man göra när en bil visar sig ha gått betydligt fler mil än vad som framgick innan köpet?
2019-10-02 Konsument - Vilka förutsättningar krävs för att få häva köpavtal?

Alla besvarade frågor (73746)