Felaktig betalning genom Swish

Jag har skickat eller swichat på ett fel telefonnummer, hur kan jag få tillbaka pengarna?

Lawline svarar

 Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall och hur du kan gå tillväga för att få tillbaka dina pengar.

Har du rätt till återbetalning?

Eftersom du har swishat pengar till fel mottagare har en misstagsbetalning skett. I detta fall aktualiseras principen condictio indebiti, som innebär att den som har betalat pengar till fel adressat har rätt att kräva tillbaka pengarna. Principen är inte stadgad i lag, utan kommer till uttryck genom praxis (se NJA 1994 s. 177, NJA 1999 s. 575 samt NJA 2016 s. 1074). Utifrån den bakgrundsinformation du har angett har du alltså en återkravsrätt på pengarna du har skickat.

Hur kan du gå tillväga?

I första hand bör du kontakta personen som fick den felaktiga betalningen och be honom eller henne att skicka tillbaka pengarna. Om det inte fungerar, bör du kontakta din bank samt polisanmäla händelsen.

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”