Fel uppgift till försäkringsbolaget, kan det vara bedrägeri?

FRÅGA
Hej, jag har en fråga... Om man anmält en väska stulen för 1 år sen (ca 12.000 kr) med ett nummer som är fel som man insett nu i efterhand. Personen vill kontakta försäkringsbolaget och säga detta och även betala tillbaka det som hen blev ersatt av dom, kommer dom att ta detta vidare som ett polis ärende som bedrägeri?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om en person riskerar att ha gjort sig skyldig till ett brott om denne anmäler en skada till ett försäkringsbolag och erhåller ersättning för skadan, men att det senare visar sig att personen i fråga inte har haft rätt till ersättningen. Det brott som skulle kunna vara aktuellt i ett sådant fall är försäkringsbedrägeri, vilket regleras i 9 kap. 1 § brottsbalken. För att göra sig skyldig till försäkringsbedrägeri krävs dock att personen i fråga har haft uppsåt till bedrägeriet, det vill säga att personen haft för avsikt att lura försäkringsbolaget. I det här fallet finns ingen sådan avsikt utan det rör sig om ett rent misstag, vilket gör att personen inte gjort sig skyldig till bedrägeri och det bör därmed inte finnas någon anledning för försäkringsbolaget att göra en polisanmälan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?