Fel på leasingbil - vad gäller?

2020-02-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Leasing på företag (kärt ämne när man följer tråden)Leasing av Renault ZOE på vårt företag startdatum 191118. Inom 3 månader inlämnad på verkstad/reparation 3 ggr (totalt ca 4 veckor). Sedan 200115 står bilen hos leasinggivaren/bilförsäljaren. Vi betalar fortsatt leasingavgiften. Vad gäller avseende:1. Garantibil – vi betalar för en produkt som inte levereras.2. Återbetalning av avgifter – vi betalar för en produkt som vi inte kan använda.3. Hävning av köp – vi betalar för en produkt som inte fungerar.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag?

Ur juridisk synvinkel är leasingavtal en unik typ av avtal som inte tydligt regleras i någon lag. Detta innebär att det råder avtalsfrihet för hur man avtalar om leasing, det är alltså upp till parterna själva att utforma leasingavtalet som de vill. Som utgångspunkt gäller också att det leasingavtal man har utformat är det som ska gälla rent juridiskt. I de fall något inte är reglerat i avtalet kan man tillämpa köplagen (KöpL) analogt, vilket innebär att man använder sig av KöpL bestämmelser trots att lagen egentligen bara är tillämplig på köp av saker.

Vad gäller enligt ert avtal?

I första hand gäller alltså det som ert företag har avtalat om med leasinggivaren. Om ni har avtalat om vad som gäller ifall bilen inte fungerar, måste repareras eller om det uppstår övriga problem, är det detta som gäller. I första hand gäller alltså det som står i ert avtal.

Om ert avtal inte reglerar vad som händer om bilen inte fungerar?

Ifall ert avtal inte reglerar vad som gäller om bilen inte fungerar kan man använda sig av KöpL för att se vad som borde gälla i sådana fall. Om bilen är felaktig och felet inte beror på ert företag har ni rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning, se 30 § KöpL. För att ha rätt till detta måste dock ditt företag reklamera till säljaren inom skälig tid, alltså höra av sig till bilförsäljaren och säga att det är fel på bilen, se KöpL 32 §. I första hand har ni rätt till avhjälpande av felet och i andra hand omleverans, se KöpL 34 §. Eftersom köparen verkar ha försökt avhjälpa felet ett antal gånger har ni antagligen rätt till omleverans i detta fall, alltså en ersättningsbil. Om varken avhjälpande eller omleverans fungerar kan ni ha rätt till antingen prisavdrag eller hävning av leasingen, se KöpL 37 och 39 §§. Min bedömning är att utifrån KöpL har ni i första hand rätt att kräva en ersättningsbil och om det inte kommer på fråga så har ni rätt till antingen prisavdrag eller till hävning av avtalet.

Mina råd

I första hand bör ni läsa igenom leasingavtalet noga och se om detta är något som regleras i avtalet. Om fel på bilen regleras i ert avtal gäller det som står där. Ifall det inte regleras i ert avtal kan ni hämta vägledning från KöpL och min bedömning är att ni i sådana fall har rätt att i första hand kräva en ersättningsbil och i andra hand kräva prisavdrag eller hävning av avtalet.

Jag rekommenderar att ni först noga går igenom avtalet och ser om det reglerar fel på leasingbilen. Sedan rekommenderar jag att ni vänder er till leasinggivaren och säger att ni kräver kompensation eftersom er bil inte fungerar. Förhoppningsvis är företaget tillmötesgående och ni kan komma överens om en lösning tillsammans. Ifall de inte är villiga att ge er kompensation rekommenderar jag att ni skickar ett formellt kravbrev till de, där ni tydligt specificerar era krav på ersättning. Hur ni ska formulera kravbrevet beror på vad som står i ert avtal, antingen kan ni grunda era krav på ert avtal och om fel på bilen inte regleras där kan ni grunda era krav på KöpL. I sista hand kan ni överväga att ta ärendet vidare till domstolen, men i sådana fall rekommenderar jag starkt att ni först rådgör med en jurist som kan hjälpa er att granska ert avtal. Viktigt att komma ihåg är att en domstolstvist kan komma att kosta er pengar och därför rekommenderar jag bara det som en sista utväg.

Ifall ni behöver hjälp av en jurist som kan granska ert avtal eller formulera ett kravbrev, kan Lawlines juristbyrå hjälpa er med detta. I sådana fall är det bara att höra av sig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag omgående med en offert!

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (830)
2020-09-16 Utebliven betalning
2020-08-31 Ångerrätt distansavtal
2020-08-22 Ångerrätt för hund köpt på distans?
2020-08-21 Rätt att få tillbaka för hög debitering?

Alla besvarade frågor (84176)