FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen30/01/2022

Fel på bil vid köp mellan konsument och näringsidkare.

Jag har köpt en bil ifrån en bilfirma och det visade sig att den hade stora oljeförbrukningar i motorn , samt att jag har bevis på att försäljaren visste av detta problem innan han sålde den till mig. Mannen nämnde aldrig nått om felet till mig under köp. Kan jag anmäla honom för bedrägeri för detta?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har köpt en bil från en bilfirma, bilfirman medvetet undanhållit information om fel i bilen, och du undrar vilka åtgärder till följd av det du kan vidta.

Bilen är att anse som felaktig då den inte överensstämmer med vad bilförsäljaren har uppgett (16 § KKöpL). Dessutom har bilförsäljaren lämnat felaktiga uppgifter vid ''marknadsföringen'' innan hen sålde bilen vilket även det innebär att varan är att anse som felaktig (19 § KKöpL). Bilen är att anse som felaktig då bilförsäljaren inte lämnat de uppgifter som han borde/har känt till och som spelade in på ditt beslut att köpa bilen (16 § 3 st. 2 p. KKöpL).

Det finns ingen uttrycklig undersökningsplikt för köparen enligt konsumentköplagen. Det spelar således ingen roll om du borde upptäckt felet vid en undersökning eller inte (NJA 2015 s. 233).

Eftersom bilen är att anse som felaktig har du rätt till vissa påföljder (22 § KKöpL). För att få göra dessa påföljder gällande måste du dock reklamera felet till säljaren så fort som möjligt, senast inom två månader (23 § KKöpL).

Man ska i första hand beakta möjligheterna att avhjälpa eller omleverera varan från säljarens sida. Detta måste dock ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för dig (26 § KKöpL). Säljaren har dock alltid rätt till att själv avhjälpa felet om det kan ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (27 § KKöpL). Kan säljaren inte avhjälpa eller omleverera får du häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL). Jag har själv för dålig koll på bilar för att uttala mig med full säkerhet, men det verkar som att felet inte är att anse som alltför stort. Tycker en domstol att felet däremot är stort borde du kunna häva köpet. Slutligen kan nämnas att du även kan kräva prisavdrag om omleverans eller avhjälpande inte kommer i fråga. Prisavdraget ska då motsvara värdeminskningen som felet innebär (28 § KKöpL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina AbaasRådgivare