Fel i vara visade sig efter avlämnande

2017-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Beställde ett spabad på Bauhaus den 16 oktober. Min sambo åkte till Bauhaus i Sisjön för att hämta spabadet med lastbil. De upptäckte då att emballaget var trasigt. De lös in i emballaget med ficklampa men kunde inte se någon skada. När vi kommer hem och min sambo fäller ner spabadet på vår traktors gafflar för att ställa det på plats upptäcker han en spricka i plasten på spabadet på den sida som stod ner mot pallen (inte på det ställe som emballaget var trasigt). Dvs omöjlig att se om du inte emballerar av badet. Bauhaus påstår att de kontrollerar sina varor när de ankommer butiken men att de inte emballerar av dem. De har inte noterat att emballaget var trasigt när vi hämtade spabadet. Efter reklamation meddelar Bauhaus att det är vi som åsamkat skadan och tar inte på sig någon kostnad öht. Köper du en soffa på IKEA och du kommer hem, tar av emballage och upptäcker att det är en reva i tyget. Visst är den en självklarhet att du får en ny soffa. Men inte på Bauhaus. Vårt försäkringsbolag kan inte ta på sig kostnaden då skadan inte kan härledas till någon händelse som vi har förorsakat, eftersom det inte har inträffat någon händelse som vi kan härleda skadan till. Stort tack på förhand för hjälp med hur vi kan gå vidare i frågan. Kommer ta kontakt med kommunens konsumentvägledare imorgon under deras öppettider. Har bestridit fakturan per mejl.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att köpet är gjort av dig som privatperson från en näringsidkare är konsumentköplagen (KkL) tillämplig enligt 1 § KkL. Frågan i detta fall är om det är fel i varan och i så fall vilka påföljder som du kan kräva.

Fel i varan

Varan, i ditt fall badkaret, ska enligt 16 § första stycket motsvara den avtalade kvaliteten. Det är definitivt möjligt för er att hävda att det är avtalat att det inte ska finnas sprickor i plasten på badkaret vid köpet och i enlighet med 16 § tredje stycket 1 p. ska i så fall badkaret anses som felaktigt.

Risken för varan

Risken för badkaret har gått över på dig när du fick det i din besittning (6 och 8 § KkL) vilket jag förutsätter skedde vid köptillfället. Enligt konsumentköplagen ansvarar säljaren för de fel som fanns i varan när risken går över på köparen, även om felen visar sig först vid ett senare tillfälle (20 § KkL). Om ett fel visar sig inom sex månader från riskövergången antas att detta fel fanns redan innan köparen fått besittning om inte annat visas. Detta har säljaren att påvisa (20 a § första stycket KkL). I ditt fall har felet uppstått inom sex månader och badkaret presumeras ha varit felaktig redan vid köpet.

Påföljder och reklamation

För att kunna åberopa att badkaret är felaktig måste du reklamera (meddela) felet till säljaren inom skälig tid från det att du märkt eller borde märkt felet. Om du lämnar ett reklamationsmeddelande inom två månader från att du upptäckte felet är det alltid att anses som inom skälig tid, vilket jag tolkar det som att du gjort (23 § första stycket KkL). Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans enligt 26 § första stycket KkL. Avhjälpande innebär att säljaren lagar badkaret som du köpt, utan kostnad för dig. Omleverans innebär att säljaren levererar ett nytt badkar till dig. Detta är förutsatt att det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, vilket förmodligen inte är aktuellt varken vad gäller omleverans eller avhjälpande.

Det finns också möjlighet att häva köpet eller begära prisavdrag, men detta gäller bara om omleverans eller avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid (28–29 § KkL). Om det inte är möjligt att avhjälpa felet kan du kräva prisavdrag som motsvarar vad det kostar att laga felet. Om du vill häva köpet krävs dessutom att felet är av väsentlig betydelse för dig. Detta är ett högre krav, men om badkaret inte är möjlig att använda och om det är omöjligt att åtgärda detta bör hävning också bli aktuellt för din del.

Vad du kan göra nu

Du kan använda argumenten ovan i ett försök att få felet avhjälpt av säljaren, att säljaren företar omleverans, prisavdrag eller hävning och viktigt är att du har reklamerat felet till säljaren inom två månader från att du upptäckte det, vilket det av frågan verkar som att du gjort. Om du inte kommer överens med säljaren om någon lämplig påföljd genom förlikning finns alltid möjlighet att skicka in en stämningsansökan mot säljaren vid allmän domstol. Om du väljer att göra det råder jag dig att söka vidare rådgivning. Det kan du göra via info@lawline.se.

Hoppas att det gav dig svar på din fråga och tveka inte att höra av dig till oss om du har fler funderingar!

Ludvig Montan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97608)