FrågaKÖPRÄTT31/05/2015

Fel i vara vid köp av barnvagn

Hej! Jag köpte en begagnad barnvagn av en privatperson. I annonsen skrev kvinnan att den var "felfri och välskött" samt att den var köpt 2012. Vid en första anblick ser vagnen bra ut. När jag kommer hem märker jag att en liten knapp som behövs för att ställa fjädringen i chassit är av (så fjädringen kan inte ställas), det är mögel i bottenplattan i varukorgen och även i träskivan i sittdelen. Vagnen visar sig också vara från 2009 (och även om hon faktiskt köpt den 2012 känns det rätt vilseledande). Kvinnan vägrar ta vagnen tillbaka och vägrar kommunikation. Jag vill ha pengarna tillbaka för att kunna köpa en annan vagn. Har jag någon möjlighet att vinna detta i tingsrätten? Vagnen är inte såld i "befintligt skick", annonstexten är ren lögn, jag kan bevisa att felet med knappen fanns innan köp och att vagnen är allt annat än felfri.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Köp från privatpersoner behandlas i Köplagen, som du hittar https://lagen.nu/1990:931.

Frågan om en vara ska anses felaktig behandlas i 17§ Köplagen. Där stadgas att varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet. I 18§ stadgas att varan även är felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som lämnats vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet om dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet. I det här fallet har säljaren angett att varan ska vara ”felfri”, vilket ju får anses ge intrycket av att varan är i mycket gott skick och att det inte ska finnas några påtagliga fel. De brister i varan som du nämner gör troligen att den inte kan anses vara felfri och därmed stämmer den inte överens med avtalet och de uppgifter som lämnats innan köpet, och är därmed föreligger troligen att fel i varan.

I 20§ sägs dock att köparen inte kan åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Om du har undersökt varan innan köpet, eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får du inte åberopa fel som du borde ha märkt vid undersökningen. Om de brister du nämner hade upptäckts vid en undersökning, och du undersökte varan eller uppmuntrades att göra det av säljaren men inte upptäckte felen kan du alltså inte åberopa dessa.

Om du kan visa att varan är felaktig och du inte borde ha upptäckt felen vid en undersökning före köpet så kan du i första hand kräva att köparen avhjälper felet, om det är möjligt, och kan ske utan oskälig olägenhet för säljaren KöpL 34§. Du kan annars kräva att säljaren levererar en annan vagn, men det blir kanske svårt då det handlar om en privatperson. I tredje hand kan du kräva prisavdrag som motsvarar felen eller att köpet hävs, och du får lämna tillbaka vagnen och får pengarna tillbaka, 39§.

Frågan om du kan vinna i domstol är svår att svara på och är beroende av att du kan bevisa felen du nämner, att du inte borde upptäckt dessa vid en undersökning samt att du har reklamerat i tid. Värt att tänka på är också att en process i domstol alltid kostar i tid och pengar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea KaalhusRådgivare
Public question details image
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”