Fel i hyresrätt

2021-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag har hyrt ut min ovanvåning. Det är inte en egen lägenhet utan räknas som inneboende.Hyresgästen har utan min tillåtelse målat om alla väggar i alla rum. Målat om golvlister. Det finns stora svarta fläckar från sot från ljus/värmeljus i taket. En vägg har även blivit skadad av fukt och fett pga hyresgästens hund.Hyresgästen har en god man som vill att jag ska visa upp besiktningsprotokoll från inflyttning. Något sådant finns inte.Jag har dock bilder från hur det såg innan och hur det ser ut nu. Hur kan jag gå vidare? Finns det något jag kan göra? Min övervåning är förstörd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du undrar över är dels hyresgästens (inneboendes) skyldighet att vårda lägenheten men dels också huruvida den inneboende har rätt att måla om i lägenheten.

Tillämplig lag

Med anledning av att ni hyr en hyresrätt blir jordabalkens (JB) 12 kap., även kallad hyreslagen, tillämplig i ditt fall (12 kap. 1 § JB).

Inneboendes vårdplikt

Inneboende har en skyldighet att vårda hyresbostaden väl under hyrestiden (vårdplikt). Vissa skador som uppkommer under hyrestiden kan alltså den inneboende komma att bli ansvarig för (skadeståndsansvariga skador). Motsatsvis innebär det att vissa andra skador kan inte ställas inneboende till last för (normal slitage)(12 kap. 24 § JB).

Vad gäller bedömningen om det ska anses utgöra det ena eller det andra så görs det en bedömning i det enskilda fallet. Därför kan det vara svårt att med säkerhet alla gånger kunna konstatera vilken typ av skada det är fråga om.

Avseende de stora fläckarna av sot så tyder det på att det är fråga om skadeståndsansvarig skada då bland annat inte är av mindre karaktär. Detta då större fläckar tyder på att vederbörande varit vårdslös och därigenom orsakat den uppkomna skadeståndsansvariga skadan.

Beträffande att inneboende eller i vart fall någon denne är ansvarig för har orsakat fukt- och fettskada på väggen så är den inneboende vanligtvis skadeståndsansvarig för de bägge.

Rätt till ommålning

Frågan om inneboendes rätt att måla om i lägenheten kan delas in i två olika: å ena sidan ommålning av hyrda rummen och å andra sidan ommålning av icke-hyrda rum.

Ommålning av hyrda rummen

Vad gäller ommålning av de rummen som den inneboende hyr så har denne som regel rätt att på egen bekostnad måla om, tapetsera och utföra därmed jämförliga åtgärder. Undantag föreligger dock då den inneboende målar om rummen som denne hyr på ett sådant sätt att lägenhetens bruksvärde minskar. Är detta undantag för handen kan den inneboende bli skadeståndsskyldig för denna skada (jfr 12 kap. 24 a § JB).

Är det så att din inneboende inte utfört målningen tillräckligt fackmannamässigt eller om färgen som använts är alltför extrem så är denne skyldig att åtminstone ersätta dig för vad det kostar att återställa lägenheten i normalt skick.

Ommålning av icke-hyrda rummen

vad gäller ommålning av de icke-hyrda rummen alltså rummen som den inneboende inte hyrt så torde den inneboende vara skadeståndsskyldiga för dessa.

Sammanfattning och handlingsväg

Av allt att döma är det alltså svårt att med säkerhet säga om din inneboende är skadeståndsskyldig för alla beskrivna skador. Allt beror i stora delar på storleken på skadorna. Men av det du beskrivit så tyder det mesta på att din inneboende är skyldig för de. Mot bakgrund till det rekommenderar jag dig därför att vända dig till våra jurister så att de kan gå igenom er situation och därigenom med säkerhet kunna konstatera dina rättigheter i den uppkomna situationen. Du kan boka tid direkt här.

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2080)
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

Alla besvarade frågor (96493)