Fejka sin död i syfte att vilseleda endast vissa specifika personer

Om nån skulle fejka sin död med avsikten att komma ifrån sin kontrollerande familj skulle det vara brottsligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det är en straffbar gärning att fejka sin död i syfte att vilseleda endast vissa specifika personer och alltså inte försvinna helt. Viss vägledning finns att hämta i Brottsbalken (1962:700) (hädanefter BrB).

Att endast fejka sin död är i sig inte en straffbar gärning enligt BrB:s mening. Om man emellertid har för avsikt att vilseleda (vilseleda genom att fejka sin död) någon till handling eller underlåtenhet och därigenom orsaka ekonomisk skada för den vilseledde, kan det vara fråga om den straffbara gärningen oredligt förfarande enligt 9:8 BrB.

Sammanfattningsvis innebär det alltså att man får fejka sin död utan att det blir en straffbar gärning. Vad som däremot kan falla under gärningen oredligt förfarande (9:8 BrB) är om fejkandet av sin död leder till att en annan person agerar på ett visst sätt som orsakar hen ekonomisk skada.


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”