Fd make vägrar bodelning

2020-04-27 i Bodelning
FRÅGA
Jag och fd maken är skilda sedan någon månad tillbaka efter 6 månaders betänketid.Vi har fastighet, bil och husvagn. Dessutom har jag tvingats plocka ihop mitt nya hem utan möbler från det gemensamma hemmet vilket varit kostsamt.Vi har fått förslag på bodelning från en jurist, men han går inte med på värderingen och kommer inte med egna förslag jag kan ta ställning till. Jag undrar om det finns något sätt att tvinga fram bodelningen? Har inte hjälpt med bodelningsförrättare då han inte bistår och jag inte kan ta fram den infon han ska bidra med. Han lovar att bistå, sedan gör han inte det. Har försökt få igång detta sedan tidig december -19.Hur kan jag göra för att få min del?
SVAR

Hej!

Som som huvudregel är bodelning obligatoriskt när man varit gifta.

Jag tolkar det som att du redan ansökt om. En bodelningsförrättares uppgift är ytterst att få till en bodelning. Bodelningsförrättaren har därför befogenhet att med bindande verkan själv besluta hur giftorättsgodset ska fördelas mellan två makar, i den utsträckning de själva inte kan enas om en fördelning. För din del innebär detta därför att en bodelning kommer att kunna äga rum även om din make inte vill medverka till en sådan.

Alternativt kan du anlita en jurist som företräda dig i frågan men även upprätta ett förslag om hur bodelningen kan se ut. Juristen kan även kontakta din make gällande bodelningen vilket i vissa fall kan vara effektivare än om du själv kontaktar din fd make.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2627)
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?
2020-09-15 Ska egendom utomlands ingå i bodelning?
2020-09-13 Vad krävs för ett giltigt gåvobrev av en fastighet?

Alla besvarade frågor (84164)