Fd flickvän som är inloggad på annans sociala medier samt publicerar brottsliga anklagelser

FRÅGA
En fd flickvän har kvar inloggningsuppgifter till sociala medier. Men har blivit uppmanad att hon längre inte har hans samtycke. Hon gör det ofta och läser hans privata konversationer ändå. Lägger sedan upp text där hon beskriver honom som kvinnomisshandlare samt annat otrevligt. Det står namn på vem han är och en gammal dom som inte stämmer med varken årtal eller vad han dömdes för. Detta läggs upp av henne på hans "story" på social media utan att han har vetskap om detta. Detta leder till bla att han får ta emot hot av andra. Hon lägger ut på sin egen sociala media där hon anklagar honom för misshandel, sexuella trakasserier etc. Går in med hans namn varje gång.Vad jag har förstått så är det ev dataintrång, förtal. Tjejen är 17 år. Killen är myndig.Vad gäller vid polisanmälan? Finns det chans att det blir något av det så att säga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill först förtydliga att jag tolkar "han" som fd pojkvän och att frågan därmed rör en fd flickvän till honom som har kvar inloggningsuppgifter till sociala medier och som riktar brottsliga anklagelser mot honom.

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Fd flickvän kan ha gjort sig skyldig till brottet dataintrång

Precis som du skriver kan det röra sig om dataintrång och jag kommer därför att undersöka ifall den fd flickvännen kan ha gjort sig skyldig till det brottet. Den som bland annat olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling döms för dataintrång (BrB 4 kap. 9 c § första stycket). Du skriver att den fd flickvännen har kvar inloggningsuppgifter till sociala medier och jag tolkar det som att hon fortfarande kan logga in på den fd pojkvännens sociala medier. När hon loggar sig in på hans sociala medier och läser privata konversationer samt publicerar egna texter på hans sociala medier innebär det att hon berett sig tillgång till en uppgift. Eftersom de privata konversationerna och inläggen finns på sociala medier är de uttryckta i en för en dator anpassad läsbar form. Detta innebär att uppgifterna är avsedda för automatiserad behandling. Då fd flickvännen inte längre har hans samtycke innebär det att handlandet sker olovligen.

Det krävs att fd flickvännen hade uppsåt för att kunna dömas

Även om jag ovan kom fram till att kriterier för brottet dataintrång är uppfyllt så krävs det vidare att fd flickvännen hade uppsåt för att kunna göra sig skyldig till brottet (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att fd flickvännen måste vetat om eller i vart fall varit likgiltig till att denne inte får logga sig in på exets sociala medier eller skriva inlägg där. Med tanke på att du skriver att fd flickvännen ofta loggar sig in på hans sociala medier och läser konversationer är det tydligt att det inte rör sig om enstaka misstag utan snarare att hon varit fullt medveten om sitt handlande. Jag skulle därför bedöma att fd flickvännen har uppsåt till dataintrång.

Fd flickvännen kan ha gjort sig skyldig till brottet förtal

Du skriver även att det eventuellt kan handla om förtal i detta fall och jag ska undersöka detta vidare. Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning uppfyller brottet förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket). När den fd flickvännen publicerar texter på sociala medier och anklagar honom för misshandel och sexuella trakasserier så pekas han ut som brottslig. Eftersom det är relativt allvarliga påståenden som han utpekas ha gjort så innebär det att det är ägnat att utsätta honom för andras missaktning. När andra läser dessa texter finns en stor risk att de reagerar och tycker annorlunda rent negativt om honom.

Måste finnas uppsåt

För att fd flickvännen överhuvudtaget ska kunna göra sig skyldig till brottet förtal så måste hon ha haft uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Det innebär att den fd flickvännen måste ha haft en avsikt med att utpeka sin fd pojkvän som brottslig och varit medveten om att det finns stor risk att andra får en negativ syn kring detta. Enligt mig verkar det som fd flickvännen har uppsåt i detta fall eftersom hon skriver dessa påståenden både på hans sociala medier men också på sina sociala medier ett flertal gånger.

Ibland kan förtal vara försvarligt

Även om dessa rekvisit för brottet förtal verkar vara uppfyllda i situationen kan det trots allt vara försvarligt. För att detta undantag ska bli aktuellt krävs det antingen att den fd flickvännen ska ha varit skyldig att uttala sig om de brottsliga anklagelser mot fd pojkvännen eller att det annars var försvarligt med hänsyn till omständigheterna. Dessutom ska den fd flickvännen i så fall visa att uppgiften är sann eller att hon hade skälig grund för den (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). I situationen som du beskriver ser jag ingen anledning till varför fd flickvännen skulle vara skyldig att lämna uppgiften om att fd pojkvännen gjort sig skyldiga till brott. Ett typiskt exempel på när någon är skyldig att lämna uppgifter är sanningsplikten för vittnen under en rättegång. I den mån den fd flickvännen vill varna andra för fd pojkvännen skulle man kunna argumentera för att det är försvarligt. Om däremot de påstådda gärningarna ligger långt bak i tiden kan det inte tänkas vara i syfte att varna andra. Vidare spelar det roll hur många som har kunnat läsa inläggen, om det riktas till ett stort antal personer så påverkar det försvarlighetsbedömningen. Vidare måste även fd flickvännen visa på att de påstådda gärningarna är sanna (genom lämpligtvis en giltig dom) eller att hon hade skälig grund att skriva dessa uttalanden. Jag vet för lite om situationen för att med all säkerhet kunna säga om hennes handlingar är försvarliga eller inte. Det som pekar mot att det inte är försvarligt är att han anklagas för relativt allvarliga brott, eftersom det publiceras på sociala medier är risken för spridning stor och att hon går ut med hans fulla namn.

Finns det möjlighet att förundersökning inleds?

Så länge det finns tillräckliga bevis för dessa ovanstående brott så finns det inga egentliga hinder mot att en förundersökning inleds. Exempel på bevis kan vara fd flickvännens inlägg, olika vittnen, med mera. Vad gäller brottet förtal vill jag även nämna att det oftast inte faller under allmänt åtal (åtal som drivs av åklagare) utan väcks av personen som anser sig ha blivit utsatt för förtal (BrB 5 kap. 5 § första stycket). För att en åklagare ska väcka åtal för förtal krävs det att åtalet ska vara påkallat från allmän synpunkt. Detta kan vara fallet om en uppgift har fått stor spridning och att påståendet handlar om att personen i fråga har begått ett allvarligt brott (till exempel sexualbrott). Enligt mig påstås fd pojkvännen ha begått relativt allvarliga brott och om dessa i tillägg har fått väldigt stor spridning så kan detta falla under allmänt åtal. Annars kan som sagt målsäganden själv väcka åtal genom en skriftlig ansökan om stämning till den tingsrätt där denne bor.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91430)