Fått ut för mycket försäkringsersättning - måste jag betala tillbaka?

2020-02-03 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag fick för mycket utbetalt från Folksam pga en avbokning av en resa pga att jag krossat axeln vid ett fall.Nu ett år senare får jag ett krav på återbetalning?Måste jag betala tillbaka?Tacksam för svar
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är det juridiska problemet?

Du har fått för mycket i ersättning, det vill säga att du har mottagit pengar som inte skulle ha kommit dig tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt i någon svensk lag. Däremot finns det en huvudregel som kallas condictio indebiti som innebär att en felaktig betalning, i detta fall det överskjutande beloppet, ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.

Vad innebär condictio indebiti?

Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning som du vet är felaktig så säger principen att du ska överföra tillbaka pengarna till avsändaren.

Vilka är undantagen från principen?

I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:

– God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.

– Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.

– Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.

– Passivitet från parterna.

Föreligger preskription?

Preskription regleras av preskriptionslagen (1 § preskiptionslagen). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § 1 st preskriptionslagen).

Vad innebär detta för dig?

Huvudregeln är att du är återbetalningsskyldig för den överskjutande delen som inte skulle ha kommit dig tillhanda. I det fall ingen av undantagen som anfördes ovan är tillämpliga, så är du återbetalningsskyldig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (724)
2020-10-01 Hur gör jag för att begära betalt utifrån ett skuldebrev?
2020-09-30 Vad gäller vid utformning av ett skuldebrev
2020-09-26 Vad krävs för att man ska vara betalningsskyldig för en skuld?
2020-09-25 Vad händer om man blivit tvingad till att utfärda ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (84721)