Fått lön av misstag, condictio indebiti.

FRÅGA
Hej. Min dotter har fått två löner insatta på sitt konto. Hon har aldrig varit anställd. Inte skrivit på några papper från dem. Hon sökte ett jobb där som hon fick men tacka sedan nej. En lön är förbrukad då hon inte fattade var pengarna kom ifrån utan trodde det var från ett annat ställe. Nu när vi såg lönespecen efter andra insättningen förstod hon vad som hänt. Andra lönen sitter på hennes konto orörd men 1:a är förbrukad. De ska skicka en faktura och hon kan inte betala in 16000 på en gång som 1:a lönen var på. Vad kan hon göra?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en betalning skett av misstag finns det en princip i svensk rätt som kallas condictio indebiti. Huvudregeln vid misstagsbetalningar är att pengarna i sin helhet ska gå åter. Mottagaren, din dotter, har återbäringsskyldighet. Mottagaren kan få behålla betalningen om han eller hon i god tro inrättat sig efter betalningen. Med inrättat sig efter betalningen menas till exempel att mottagaren till exempel förbrukat pengarna. Mottagaren måste varken insett eller bort inse att betalningen var ett misstag. Din dotter verkar ha trott att hon fått pengarna från ett annat ställe och hon har inte sett lönespecifikation för första insättningen. Det ligger därför nära till hands att din dotter inte insett eller bort inse att betalningen var ett misstag. Om din dotter inte underrättas av företaget och det inte är en mycket stor summa så kan hon anses ha inrättat sig efter betalningen. Ju tidigare företaget kontaktar henne, desto mer har de rätt att kräva tillbaka pengarna. Min uppfattning är att de endast har rätt att kräva tillbaka den andra lönen. Jag vill betona att det verkligen krävs att din dotter inte anat oråd när hon fick pengarna.

Mitt råd är att förklara rättsprincipen jag beskriver för företaget. De kanske själva inte ens uppmärksammat felet förrän ni påtalat det? De måste förstå att din dotter inte anade oråd och har förbrukat pengarna i god tro. Företaget kan stämma din dotter i tingsrätten om de trots allt vill ha pengarna, detta blir dyrt för dem och de lär nog tveka innan de gör så. Det du beskriver är till fördel för din dotter, men jag kan inte garantera något, då jag inte vet alla detaljer. Om ni trots allt vill betala tillbaka pengarna till företaget kommer de säkerligen gå med på en avbetalningsplan på ett antal månader.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (394)
2020-11-25 Ingår en persons kvarlämnade smycken i en annan persons dödsbo?
2020-11-19 Vad händer om jag har överfört pengar till fel konto och mottagaren vägrar att betala tillbaka?
2020-11-09 Vad gör jag om konkursförvaltaren agerat oaktsamt?
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?

Alla besvarade frågor (86813)