Fått för mycket lön - arbetsgivarens rätt att kräva tillbaka pengarna

Jag har tagit emot för mycket utbetald lön i god tro och förbrukat pengarna. Arbetsgivare har erkänt att det delvis ligger på deras ansvar. Men kräver trots det tillbaka pengarna. Då deras löneutbetalningar heter "preliminär lön" anser dom att jag är återbetalningsskyldig. Dom kräver nu in skulden och "hotar" med att låta skulden gå till kronofogden om jag inte gör som dom säger. Nu ska dom ha in nästan 3.000 kr i månaden i 3 månader. Trots att jag är sjukskriven för en utmattning och endast får sjukpenning. Nu kommer jag att leva på 10.000 kr i månaden och mina barn kommer inte att få några julklappar. Vem har rätt eller fel?

Tacksam för snabbt svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ditt fall gäller en så kallad återkravsrätt vid felaktig utbetalning. I Sverige finns ingen lagregel som reglerar felaktiga utbetalningar. Arbetsdomstolen har dock fastslagit (se bland annat AD 2006 nr 105) att om en arbetstagare erhållit ett felaktigt utbetalt lönebelopp i god tro, d.v.s. om arbetstagaren varken har insett eller har bort inse att löneutbetalningen var felaktig, och förbrukat beloppet så har arbetsgivaren ingen rätt att kräva tillbaka beloppet. Har arbetstagaren dock varit i ond tro, det vill säga insett eller haft anledning att misstänka att för mycket lön betalats ut, så kan arbetsgivaren ha rätt att återkräva beloppet.

Om arbetsgivaren kan styrka att arbetstagaren haft full insikt om att utbetalningen varit felaktig kan arbetsgivaren med stöd av reglerna i Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (se här) dessutom ha rätt att kvitta beloppet mot framtida utbetalningar, d.v.s. dra av beloppet från kommande lön.

Huruvida god tro kan anses ha förelegat beror på beloppets storlek, hur lång tid som förflutit mellan utbetalningen och kravet på återbetalning, samt om lönen ser olika ut från månad till månad. Det ställs även ett större krav på aktsamhet hos företag då de har krav på sig om ordnade räkenskaper.

I ditt fall framgår inte tillräckligt med omständigheter för att jag ska kunna göra en uppskattning av dina chanser att slippa återbetala pengarna, men mitt råd är att du argumenterar för din goda tro med grund i de omständigheter jag redogjort för ovan.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”