Fått för mycket lön - är arbetstagaren återbetalningsskyldig?

Har mitt kommunala arbete rätt att kräva pengar tillbaka av min lön när dom bara gav mig halvtid men anställde mig på heltid? Fick utbetald lön på efter heltid.


Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Ur din fråga tolkar jag det som att du har fått en lön motsvarande ett heltidsarbete trots att du enbart borde ha fått lön motsvarande ett deltidsarbete. Frågan är huruvida din arbetsgivare har rätt att kräva tillbaka de felutbetalda pengarna.

Denna typ av situation regleras inte specifikt i någon svensk lag. Däremot finns det en huvudregel som kallas condictio indebiti som innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Avgörande för ett undantag är om arbetstagaren mottagit samt förbrukat lönen i god tro. Att vara i god tro innebär i denna situation att arbetstagaren varken har insett eller bort inse att lönebeloppet varit felaktigt (Se rättsfall AD 2006 nr 105).

Har betalningen mottagits i god tro?

Huruvida du kan bli återbetalningsskyldig beror på om du har varit i god tro om att den lön du erhållit varit korrekt eller om du borde ha insett att den inte stämde. Detta blir en bedömningsfråga utifrån din specifika situation. Exempel på faktorer som har betydelse för bedömningen av din goda tro är bland annat lönespecifikationens utformning, hur lång tid som har förflutit från att de felaktiga betalningarna gjordes till denna tidpunkt samt storleken av det felaktigt utbetalda beloppet.

Vad innebär detta för dig?

Huruvida en anställd är återbetalningsskyldig vid felaktigt utbetald lön är en komplex fråga där ett flertal faktorer bör tas i beaktande. I ditt fall är utfallet helt beroende av huruvida du kan tänkas ha varit i god tro när du mottagit den felaktigt utbetalda lönen eller ej. För att kunna besvara denna fråga behövs således mer information för att en helhetsuppfattning ska kunna bildas.

Hoppas att du har fått en uppfattning om din situation från ett juridiskt perspektiv. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen vid fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo