FrågaFAMILJERÄTTAdoption06/04/2018

Fått barn genom insemination, kan min nya partner adoptera barnet?

Hej!

Jag är en ensamstående kvinna utan barn. Har alltmer börjat fundera på en insemination.

Men, hur fungerar detta om man efter en insemination träffar en partner, som senare vill adoptera barnet? Jag har tänkt välja en insemination med känd donator, så att barnet själv vid vuxen ålder kan söka upp donatorn om hen vill. Men som sagt, hur fungerar det om man träffar någon och den/vi/barnet vill bli adopterad?

Mvh Johanna

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en eventuell framtida partner kan adoptera ett barn du fått genom insemination på egen hand.

Om du får ett barn genom insemination så fastställs inget faderskap enligt 1 kap. 3 § 2 st. 1 pt. Föräldrabalken (FB). Du skulle alltså bli barnets enda rättsliga förälder. Enligt 6 kap. 5 § lagen om genetisk integritet så har barnet, när det blir äldre, rätt att ta del av uppgifter om donatorn.

Huvudregeln vid adoption är makar endast kan adoptera gemensamt. Undantag finns dock när en make vill adoptera den andres barn enligt 4 kap. 3 § FB. För att en adoption ska kunna komma till stånd måste du och din partner vara gifta. Du måste också ge ditt samtycke till att adoptionen sker.

Om barnet har fyllt 12 år vid adoptionen måste det själv ge sitt samtycke till att bli adopterad (4 kap. 5 § FB). Är barnet yngre tar domstolen hänsyn till deras vilja beroende på ålder och mognad (4 kap. 6 § 1 st.).

Domstolen ska sedan pröva om det är lämpligt att en adoption äger rum. Barnets bästa är avgörande vid bedömningen och tillstånd ges endast om den sökande har uppfostrat barnet eller vill göra det, alternativt om det finns särskilda anledningar att låta en adoption ske.

Sammanfattningsvis så är det möjligt för dig att göra en insemination och sedan för en eventuell partner att adoptera barnet. Det är en förutsättning att ni är gifta, samt att det är till barnets bästa. En domstol kommer att pröva er ansökan.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Maja QvarnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000