FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll15/02/2018

Fastställande av underhållsbidrag genom dom

Hej,

Jag är frånskild och har 2 barn 6 och 10 år gamla. Barnen bor mest hos sin mor. Jag har dem varannan helg.

Har under lång tid försökt att få till ett avtal om underhållsbidrag men modern vägrar skriva under.

Beräkningen är gjord utifrån Försäkringskassans riktlinjer och jag har betalt utan avtal under ett års tid. Från årsskiftet har jag slutat att betala för att få henne att skriva ett avtal. Då hon vägrar att skriva under på min beräkning har jag bett henne att komma tillbaka med en egen beräkning. Detta gör hon inte och hon ignorerar detta totalt.

Vad ska jag göra för att få ett giltigt avtal om underhållsbidrag?

Vill inte hamna i situationen att jag ska betala retroaktivt i flera år i framtiden om hon går till tingsrätten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB).

Av 7 kap. 2 § 2 st. FB framgår att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Eftersom dina barns mor inte vill samarbeta och utforma ett avtal kvarstår alltså alternativet att få underhållsbidraget fastställt genom dom. Det framgår även på Sveriges domstolars hemsida att "Underhållsbidrag kan fastställas […] av domstol om föräldrarna inte kommer överens."

Alltså kan du enligt min uppfattning få underhållsbidraget fastställt genom att hos domstol ansöka om detta. Med all sannolikhet ska talan väckas enligt 7 kap. 12 § FB, alltså i domstolen i den ort som svaranden (dina barns mor) har sin hemvist. Är du osäker på hur du ska gå tillväga råder jag dig att kontakta domstolen ifråga så kommer du att få hjälp där.

Jag rekommenderar förstås att du förklarar detta för dina barns mor innan du går till domstol med frågan. Förhoppningsvis kan det hjälpa henne att inse att det vore enklast för alla inblandade om ni kom överens i frågan själva.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?