Fastställande av faderskap i efterhand

2015-02-18 i Faderskap
FRÅGA
I kyrkoböckerna står det fader okänd.Har i vuxen ålder fått veta vem min far är.Har en halvsyster som känner till mig och har fått veta detta sedan några år tillbaka.För några år sedan dödförklarade hon vår far .Då kände hon till mig. Han försvann under en båttur två år efter att jag föddes..Min mor uppgav en annan man för mig som trolig fader ,men som omöjligt kunde vara min far efter som han hade blödarsjukan.Kan jag på något sätt få reda på om fadern som min mor har uppgett som far är min far,t.ex genom dna.Min halvsyster har även fått ut arv efter farföräldrarna.Är det möjligt att få något av detta? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för din fråga. Jag har ändrat lite i den så att du inte ska kunna identifierats utefter uppgifterna i den när frågan och svaret publiceras online.

Om jag förstått din fråga korrekt så finns ingen fader angiven för dig i folkbokföringen, utan det står fader okänt. Din mamma har senare pekat ut en man som din far, medan en annan kvinna (din troliga halvsyster) pekar ut en annan man - sin far - som även din far. Den sistnämnde mannen är dödförklarad sedan några år efter att ha varit försvunnen i många år. Du undrar om du t ex genom DNA kan ta reda på om den man din mor pekade ut är din biologiska far. Jag utgår från att den mannen fortfarande är i livet.

Du kan naturligtvis med mannens godkännande själv ombesörja ett DNA-test för att avgöra om han är din far. I övrigt så kan du i egenskap av barn väcka talan om fastställande av faderskap (se Föräldrabalken, FB, 3 kap 5 och 6 §§). Du kan väcka sådan talan både mot den man din mamma pekade ut och faktiskt även den man som din halvsyster pekat ut. Även om han är avliden kan en talan enligt FB 3 kap. 6 § riktas mot mannens arvingar.

Vad gäller frågan om möjlighet att få ut rätt efter den man som din ev halvsyster pekar ut som din far så har du inte någon sådan möjlighet även om det skulle visa sig att han faktiskt var din far. I Ärvdabalken 16 kap. 3 a § framgår att tidsfristen i sådana fall är 3 månader efter dödsfallet eller som allra senast vid bouppteckningen om den sker senare än 3 månader efter dödsfallet. Efter den tiden förfaller rätten att hävda arvsrätt. Då din ev halsyster fått ut sitt arv så har boet skiftats och då är en bouppteckning gjord, så du har ingen möjlighet att hävda arv efter den mannen oavsett ett ev släktskap.

Jag vill avsluta med en icke-juridisk kommentar till din fråga. Du skriver i din fråga att en specifik man inte kunde vara din far eftersom han var blödarsjuk. En blödarsjuk man nedärver inte sjukdomen eller anlaget till sina söner. Så just det faktumet att han var blödarsjuk innebär inte att du skulle lida av eller ha anlag för blödarsjuka om han vore din far. Så är det på den grunden du uteslutit att han kan vara din far så omöjliggör det inte faderskapet.

Jag hoppas du får reda på vem som är din far, så att du slipper grubbla över det, Lycka till!

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll