FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll24/02/2018

Fastställa underhållsbidrag

Hej!

Jag har en dotter på 10 år och hennes pappa vägrar betala underhåll. Han vill inte träffa henne speciellt mycket heller. Varje gång jag har tagit upp underhåll så blir han aggressiv och säger att han inte har pengar . Nu till min fråga. Han ringde mig och sa att han skulle bli kallad till rättegång för snatteri. Han tog något för 49kr och ska betala 5000kr säger han. Han ville att jag skulle ljuga och säga att jag får pengar av honom regelbundet men det tänker jag inte göra eftersom han inte betalar och jag vill inte ljuga. Min fråga är kan han bli tvingad att betala mig underhåll? Han har aldrig betalat något för henne. Jag har stått för allt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!

Som jag förstår din fråga undrar du över möjligheten att få fastställt underhållsbidrag till din dotter.

Regler kring föräldrars underhållsskyldighet till deras barn hittar vi i Föräldrabalken (FB).

Huvudregeln är att ett barns föräldrar gemensamt ansvarar för barnets underhåll.

Underhållsskyldigheten gäller därmed för ett barns föräldrar, oavsett om föräldern har vårdnaden om barnet eller inte, och innebär att föräldern utifrån dennes ekonomiska förmåga ska svara för det underhåll barnet har behov av (se 7 kap. 1 § FB)

I de fall där ena förälder varken har vårdanden om barnet eller varaktigt bor med barnet samt i de fall där föräldrarna har gemensam vårdnad men ena inte bor varaktigt med barnet ska föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag till barnet.

Beslut om underhållsbidrag kan dels ske genom att föräldrarna gemensamt kommer överens i ett avtal och om inte så sker finns en möjlighet att lyfta frågan i domstol och få det fastställt i en dom (se 7 kap. 2 § FB). Det finns vidare en möjlighet att i domstol även yrka på att få fastställt retroaktivt underhållsbidrag dvs bidrag för förfluten tid. Domstolen kan dock endast besluta om retroaktivt underhållsbidrag för tre år tillbaka i tiden (om inte den betalningsskyldige föräldern går med på att betala för en längre tid tillbaka) från att talan väckts i domstol (se 7 kap. 8 § FB).

Utöver detta finns en möjlighet att ansöka om underhållsstöd hos försäkringskassan ifall den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller betalar ett mindre belopp än underhållsstödet (vilket för barn under 15 år är 1573 kr). Mer information om hur en sån ansökan går till hittar du på försäkringskassans hemsida i länken här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa WanhataloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”