Fastighetstillbehör, bostadsrätt och ägarlägenhet

2017-10-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
hej! Om jag har köpt en sommarstuga och under visningen sett en paviljong. När jag tillträder i huset så är den borta, den var lös i gården. Men när jag ringde säljaren berättade han att den inte ingick i fastigheten. Är detta korrekt? är han tillåten att göra så?Annan fråga: Min bror har bestämt sig för att köpa en lägenhet och jag föreslog bostadsrätt men han sa ägarlägenhet. Vad är det för skillnad och vad är den bästa investeringen.Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fastighetstillbehör

För att avgöra om säljaren hade rätt att ta med sig paviljongen måste man titta på vad som ingick i själva fastigheten vid köpet. Den kan antingen vara fastighetstillbehör eller avtalas speciellt mellan köpare och säljare att den ska ingå i köpet. Saker som tillhör fastigheten får en säljare inte ta med sig vid flytt. Jag uppfattar det av din fråga som att du och säljaren inte i köpeavtalet avtalat speciellt om att paviljongen skulle vara kvar. Det alternativet som finns kvar är då i fall paviljongen varit fastighetstillbehör.

Vad som utgör tillbehör till en fastighet regleras i 2 kap. jordabalken. Se den lagen här.

Som fastighetstillbehör räknas bland annat byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som tillförts fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 §). Eftersom att paviljongen inte är en byggnad, stängsel eller ledning får det anses falla under kategorin anläggning. Frågan är då om paviljongen tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. För att svara på den frågan utgås från vad säljaren hade för avsikt när han tillförde paviljongen till fastigheten. Det krävs att tanken var att den skulle finnas mer permanent på fastigheten.

Eftersom att paviljongen endast stod löst och var enkel att flytta på skulle jag säga att det inte var tanken att den skulle finnas permanent på fastigheten. Paviljongen räknas då inte som fastighetstillbehör. Säljaren har alltså rätt att ta med sig den när han flyttar.

Bostadsrätt vs. ägarlägenhet

En bostadsrätt utgör en andel i en bostadsrättsförening. När man köpen en bostadsrätt köper man en andel i en fastighet som bostadsrättsföreningen äger. En bostadsrätt räknas inte som fast egendom (en fastighet) utan som lös egendom.

En ägarlägenhet räknas som fast egendom och vid köp av en sådan äger man själva lägenheten och har rätt att disponera den på det sättet som man själv vill. Det finns alltså ingen förening som bestämmer vissa saker som det gör med en bostadsrätt. Däremot finns det en samfällighetsförening som har hand om de gemensamma utrymmena, tex trapphus.

Skillnaden mellan en bostadsrätt och en ägarlägenhet är dels att en bostadsrätt är lös egendom och en ägarlägenhet är fast egendom och dels att man som ägare har mer bestämmanderätt över sin lägenhet om det är en ägarlägenhet. Med ökad bestämmande rätt kommer dock mer ansvar. Att äga en ägarlägenhet kan sägas vara som att äga en villa, du ansvarar för hela fastigheten själv medan en bostadsrättsförening har visst ansvar om du bor i bostadsrätt. Det är även olika regelverk som reglerar de olika bostadsformerna. Bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (se den här) och ett köp av bostadsrätt regleras av köplagen (se den lagen här). En ägarlägenhet regleras av jordabalken som hänvisats till tidigare i svaret.

Vilken boendeform som är bäst kan alltså sägas bero på hur mycket bestämmanderätt och ansvar man vill ha för sitt boende. Det är därför svårt att avgöra vilket som är den bästa investeringen, man äger sitt boende i båda fallen men på olika sätt. Det ska dock sägas att det finns betydligt fler bostadsrätter än vad det finns ägarlägenheter då ägarlägenheter är ett relativt nytt fenomen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2095)
2021-09-23 Får man ställa en kompost nära tomtgränsen?
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-21 Kan man ge en fastighet som gåva till en utomlands bosatt?
2021-09-18 Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?

Alla besvarade frågor (95951)