Fastighetsägares skadeståndsansvar

FRÅGA
I hörnet på min svärfars tomt står ett stort klippblock eller en jättestor sten som barnen i området brukar klättra upp på från en väg som går utanför tomten. Vad händer om något barn faller ner och gör sig illa, kan svärfar ställas till ansvar för det?Ibland händer det att något barn frågar om lov innan de klättrar där men det tillhör ovanligheterna, gör det någon skillnad om skada uppstår?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om skadestånd i situationer som denna där det saknas avtalsförhållande mellan de inblandade finns i skadeståndslagen som du hittar här.

För att din svärfar ska kunna ställas till ansvar krävs att han agerat uppsåtligt eller vårdslöst samt att detta agerande orsakat skadan på barnet.

För det första kan vi utesluta att han medvetet velat orsaka skada genom att ha en stor sten på sin tomt.

Vidare kan han bara bedömas ha agerat vårdslöst om man tycker att han borde ha informerat barnen om faran av att klättra upp på stenen, alternativt hindrat dem på något sätt. Trots att en fastighetsägare har ett visst ansvar att underhålla fastigheten och se till att förebygga olycksfall som kan inträffa borde man inte kunna ställa något sådant krav på din svärfar. Även för barn är det uppenbart att man kan skada sig om man klättrar upp på en stor sten. Vi kan jämföra med ett rättsfall från 1998 (vid intresse kan det läsas här) där en fastighetsägare inte dömdes till skadeståndsansvar trots att han grävt en grop på sin tomt som en person trillat ner i och därigenom skadat sig. I det fallet diskuterades att han kunde ha förebyggt skaderisken genom att märka ut gropen på något sätt men eftersom den skadade personen kände till gropen ansåg man inte att fastighetsägaren kunde fällas till ansvar.

Att barnen frågar om lov förändrar inte situationen och din svärfar bör inte kunna ställas till ansvar för eventuella skador.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll