Fastighetsägares ansvar för gäster som stör omgivningen

Vi har en granne som har en son i äldre tonåren som gärna har många hemma fester. Detta har vi inget problem med om det inte vård så att varje gång de har haft fest så slänger de in tomma spritflasor, ölburkar, plastglas och fimpar på vår tomt. Vår tomt är inhägnad med ett staket och det går en väg mellan våra hus. Vi brukar ha dörren öppen under dagarna så att våra hundar kan springa in och ut som de själva vill. Problemet är att de hittar allt skräp och fimpar som vi får i slängda och börjar tugga på det. Vi har talat om detta för vår granne och att det är ett allvarligt problem som hon får ta tag i men hon hänvisar att det inte är hennes problem vad deras gäster gör. Men vad ska vi göra? Hon vill inte ta något ansvar och tala om för deras gäster vad som gäller..

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I jordabalkens tredje kapitel regleras rättsförhållandet mellan grannar. Som huvudregel gäller att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap 1 § jordabalken). Som fastighetsägare har man inte bara ett ansvar för sig själv och dem man bor med, men även ett övergripande ansvar för sina gäster även om de själva kan bli skadeståndsskyldiga för sina handlingar.

I första hand ska man naturligtvis tala om problemet för fastighetsägaren och försöka föra en diskussion vilket ni redan har gjort men utan någon förbättring. Vad som återstår att göra är att väcka talan i en mark- och miljödomstol med stöd av bestämmelserna i 32 kap miljöbalken som avser skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk.

Skadestånd enligt miljöbalkens regler utgår för personskada, sakskada och förmögenhetsskada (32 kap miljöbalken 1 § första stycket). Hundar betraktas som lös egendom och därför blir sakskada relevant för er (1 kap 1 § jordabalken). Det finns även en del förutsättningar för skadestånd och i ert fall är det markförorening som är aktuellt och eventuellt buller (32 kap 3 § femte och sjätte punkten miljöbalken).

Som jag nämnde tidigare har fastighetsägaren ett övergripande ansvar över sina gäster men i detta fall är det mest sannolikt att dennes gäster blir skadeståndsskyldiga eftersom handlingarna ändå får anses ha utförts med uppsåt och genom vårdslöshet ( 32 kap 6 § miljöbalken).

Sammanfattning

Då samtal med fastighetsägaren om problemet inte har lett till någon förbättring kan ni väcka talan i en mark- och miljödomstol med stöd av bestämmelserna i 32 kap miljöbalken. Utav vad som framkommit verkar det finnas grund för skadestånd på grund av markförorening, oavsett om fastighetsägaren anser att gästernas agerande inte är dennes ansvar.

Hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du undrar över något!

Vänligen

Isabella ArsovRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000