FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt26/01/2019

Fastighet överlåts som gåva men lånet övertas först senare. Blir det någon skillnad skattemässigt?

Vi är gifta och har en fastighet, villa som vi äger tillsammans, 50% vardera. Villan är belånad till mindre än 85% av taxeringsvärdet. Min fru vill ge bort sin del av villan till mig i skattefri gåva. Gåvan ska bli enskild egendom genom gåvobrev. Banken godkänner inte mitt övertagande av hela bostadslån då de anser att vi måste först amortera ned lånet med 650.000 kr innan jag kan ta hela bostadslånet på mig. Om jag har förstått rätt så finns det inga lagliga hinder för min fru att ge bort sin del i gåva till mig och låta hennes del av lånet fortfarande stå på henne. Vad händer den dagen jag ex amorterar av lånet och på detta sätt får hela bostadslånet på mig? Är gåvan fortfarande skattefri? Är det någon skillnad i skatteanseende om bostadslånet tas över helt vid överlåtelse av villan eller om lånet tas över ngn tid efter överlåtelsen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Så som jag tolkar dig så gäller frågan den situation att din fru ger dig sin halva av villan samtidigt som hon står kvar på sin halva av lånet. Du undrar sedan vad som händer om ni amorterar ner lånet med 650 000 kr, varpå din frus halva av lånet i sin helhet skrivs över på dig.

Mycket riktigt så är gåvan av fastigheten skattefri. Även om det hade varit möjligt för er att skriva över lånet redan i samband med gåvan av fastigheten så hade detta inte utlöst skatteskyldighet. Att ta över betalningsansvaret för ett lån ses visserligen som ersättning för fastigheten, men så länge nivån på ersättningen understiger taxeringsvärdet så gäller fortfarande att hela överlåtelsen betraktas som en gåva i skattehänseende. Eftersom er villa är belånad till en nivå som understiger taxeringsvärdet så skulle ett övertagande av lånet i ert fall ligga inom gränserna för vad som ses som gåva.

Att ni skriver över lånet på dig i ett mycket senare skede ändrar inte någonting i skattehänseende. Det finns två sätt att se på ett sådant låneövertagande. Antingen utgör det en gåva från dig till din fru till ett värde motsvarande storleken på hennes del av lånet. Denna skulle då vara skattefri. Alternativt så ses det som en uppskjuten ersättning för fastigheten, men som visats ovan så ändrar inte detta fastighetsöverlåtelsens karaktär av gåva och den är alltjämt skattefri.

Sammanfattningsvis så kommer inte fastighetsöverlåtelsen eller låneövertagandet beskattas även om ni skjuter upp övertagandet av lånet på framtiden.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare