Fastighet med skatteuppskov vid bodelning

2018-10-26 i Bodelning
FRÅGA
Hej Jag har varit gift 29 månader.Har ett hus 2 900 000 kr om jag säljer går bort lån på 2 100 000 kr och allt så blir det 800 000 kr över. Så här jag skatte uppskov på ungefär 500 000.Pensions sparande 100 000 kr.Så köpte loss en bil från hennes mammas dödsbo med pengar från dödsboet. Hur blir fördelning mellan oss.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur fördelningen mellan dig och din make/maka skulle bli vid en eventuell separation.

Allmänna regler om bodelning
Vid en äktenskapsskillnad ska som huvudregel bodelning ske. (9 kap. 1 § ÄktB) I bodelningen ingår ert giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB), dvs. alla era tillgångar förutom de eventuella tillgångar som är enskild egendom.(7 kap. 1 § ÄktB)

Enskild egendom är:

egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.
(7 kap. 2 § ÄktB)

Vardera makes giftorättsgods räknas samman och respektive makes skulder dras därefter av mot respektive makes giftorättsgods. Vad som därefter återstår läggs samman och delas lika mellan makarna.(11 kap. 3 § ÄktB)

Din situation
Angående huset och skatteuppskovet så ska denna skatteskuld betalas vid avyttring av bostaden (47 kap. 11 § IL) Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad betraktas inte som en avyttring enligt 47 kap. 11 § 3 st IL varför uppskovet kommer att fortsätta följa huset. Bodelningsvärdet av huset blir således 800.000 kr (husets värde – lån) – 500.000 kr (skatteuppskovet) = 300.000 kr. Det är således 300.000 som du går in med i bodelningen avseende huset.

Angående pensionssparandet så beror frågan om det ska ingå i bodelningen av vad det är för typ av pensionssparande.
- Allmän pension (dvs. pension enligt socialförsäkringssystemet) ingår inte i bodelningen (10 kap. 3 § ÄktB)
- Privat pensionssparande ska ingå i bodelningen
- Allmän tjänstepension ingår som huvudregel inte i bodelningen. Angående tjänstepension där arbetsgivaren betalar premier till en försäkring som ägs av arbetstagaren likställs rättigheten till tjänstepension med en privat pensionsförsäkring och ska därmed ingå i bodelningen.

Ditt pensionssparande på 100.000 kr kan alltså ingå i bodelning beroende på vad det är för typ av pension.

Bilen ingår i bodelningen så länge den inte är enskild egendom.

Förutsatt att tillgångarna ovan inte är enskild egendom, att pensionssparandet är sådant som ska ingå i bodelningen och att det inte finns några andra tillgångar blir således ditt giftorättsgods som ska ingå i bodelningen: 300.000 + 100.000 + bilens värde. Om inte din make/maka har några tillgångar ska du således ge hälften av detta till din make/maka.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@gmail.com. Om du vill ha ytterligare hjälp av en jurist att upprätta bodelningen får du gärna återkomma på min mail så kan jag hänvisa dig vidare till Lawlines juristbyrå.

Med vänlig hälsning,

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2113)
2019-03-22 Kan egendom göras enskild genom köpehandling?
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?
2019-03-20 Får blivande exfru hälften av hus och bohag?
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (66968)