Får vittnen begäras på belastningsregister?

2020-12-31 i Vittna
FRÅGA
Var i Lagtexten står det att en Åklagare inte får använda sig av belastningsregistret när det gäller ett vittne?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det korta svaret är att det inte finns en sådan lagreglering. Enligt Rättegångsbalken 46 kap. 9 § får belastningsregister begäras av den tilltalade (den misstänkta) i den utsträckning det behövs. Regleringen benämner dock inte vittnen. Således synes alltså inget särskilt lagstöd finnas för åklagare att kräva utdrag från belastningsregistret ifrån vittnen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97626)