Får vi sälja min exmans saker när han inte hämtar dom ur vårt hus?

Jag och min syster äger ett hus gemensamt (efter våra föräldrar). Min syster och hennes fd man har bott där i två år men har nu flyttat och skilt sig. Min fd svåger har nu många grejer/möbler kvar som han inte hämtar trots att vi sagt till. Vi ska sälja huset och hans grejer måste ut. Hur gör vi? Kan vi sälja hans grejer och skicka pengarna? Han har inga pengar och bor hos sin mamma = ingen plats för saker. Vad har vi rätt att göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill först beklaga situationen ni hamnat i. Det är en ganska svår situation när någon lämnar sina saker och sedan vägrar hämta dessa. För att kunna besvara din fråga på bästa sätt kommer jag ta hjälp av Brottsbalkens bestämmelser, samt lagen om betalningsföreläggande.

Ni får inte slänga eller sälja din systers mans saker. Även om han har lämnat sakerna där när de separerat och även om han inte hämtar dem, är de fortfarande hans egendom. Om ni skulle slänga eller sälja mannens saker skulle ni göra er skyldiga till olovligt förfogande, 10 kap. 4 § Brottsbalken.

Ni får heller inte flytta möblerna, varken till ett förråd eller genom att köra hem dem till honom. Om ni flyttar möblerna kan ni göra er skyldiga till egenmäktigt förfarande, eftersom att ni rubbar ägarens besittning, 8 kap. 8 § Brottsbalken.

Intressant nog, innebär det motsatsvis att din systers exman kan tänkas vara skyldig till ett egenmäktigt förfarande enligt samma paragraf, eftersom att han inte hämtar sina saker och det innebär ett rubbande av er besittning till ert hus, eftersom att huset inte går att använda helt och hållet. Dock är detta troligtvis ingenting som polisen skulle gå vidare med, eftersom att brottet inte är allvarligt och för att ni kan få hjälp med problemet via Kronofogdemyndigheten.

Hos kronofogdemyndigheten kan du ansöka om så kallad särskild handräckning, 4 § lagen om betalningsföreläggande. Då ska ansökan handläggas som en ansökan om avlägsnande.

En ansökan om särskild handräckning ska ske skriftligen och det måste anges att ni vill att den är särskild, 9 § och 15 § Lagen om betalningsföreläggande. Ni måste även bifoga de bevis ni har, exempelvis foton på att exmannens saker befinner sig i en bostad som tillhör er, eventuella bevis på att ni försökt få exmannen att hämta sakerna, etc, 15 § 2 st Lagen om betalningsföreläggande.

Ansökan om särskild handräckning kostar 300 kronor. Till skillnad från en enkel handräckning, meddelar Kronofogdemyndigheten ett beslut vid särskild handräckning oavsett om en av parterna bestrider handräckningen, 43 § Lag om betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten kommer därefter själva att verkställa sitt beslut, 45 § lag om betalningsföreläggande om du begär detta. Det innebär, så vitt jag förstår, att Kronofogdemyndigheten kommer hjälpa er att ta bort exmannens saker, om de beslutar att sakerna ska forslas bort.

Det är den förlorande sidan i en särskild handräckning som står för kostnaderna. Det innebär att om Kronofogdemyndigheten beslutar att sakerna ska tas bort, är det din systers exman som kommer stå både för era eventuella kostnader, och de kostnader som uppstår i samband med avlägsnandet. Er kostnad kommer dock som max bestämmas uppgå till 420 kronor. Du kan läsa mer om handräckning på kronofogdens hemsida, där finns även en blankett att fylla i om ni väljer att gå den vägen.

Sammanfattningsvis

Ni har alltså inte rätt att sälja eller slänga din systers exmans möbler. Ni har heller inte rätt att flytta hans möbler. Han har dock inte rätt att ha kvar sina möbler i ert hus. Därmed utgörs hans agerande en olaglig handling. Ni kan polisanmäla honom, men jag tror inte att det kommer att ge någon effekt.

Ni kan därför istället ansöka hos kronofogdemyndigheten om särskild handräkning, för att avlägsna din systers exmans saker. Ansökan kostar 300 kronor, men du kan begära ersättning från din systers exman för den kostnaden. Även andra kostnader går att ansöka om ersättning för.

Om Kronofogdemyndigheten anser att ni har rätt kommer de att verkställa beslutet själva, och kommer då se till att möblerna försvinner från ert hus.

Rekommendation

Det är en jobbig sits ni sitter i, eftersom att ni vill ha tillgång till huset som din systers exman har saker i. Min rekommendation till er är att höra av er till exmannen och säga att ni vill att han hämtar sina saker, och säg då att om han inte gör det kommer ni att ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden. Ni kan ju då även nämna att ett sådant förfarande kostar pengar, och att han kan bli tvingad att betala för det, samt att ni önskar kunna lösa det smärtfritt och smidigt.

Hoppas att detta besvarat din fråga,

Elina BergstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo