FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/03/2019

Får vi bjuda på alkohol i föreningens lokal och samtidigt ta inträde?

Hej! Om man har en förening med lokal. Får man bjuda besökare på tex öl och vin köpt i Tyskland? Får man ta inträde till lokalen? Men ingen försäljning av alkohol i lokalen. Hur fungerar det med tex läsk och kakor? Får man sälja det? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att ni ska ha någon form av evenemang med er förening i den egna lokalen och att ni undrar om ni får bjuda gästerna på dels alkoholhaltiga drycker men också läsk och fika. Jag tolkar det också som om ni undrar om svaret på frågan blir annorlunda om ni skulle begära att gästerna betalar inträde till evenemanget. De relevanta reglerna som jag kommer att hänvisa till i mitt svar hittar du i Alkohollagen (AlkL).

I mitt svar kommer jag inleda med att redogöra för vad servering av alkohol innebär och i vilka situationer ni behöver serveringstillstånd för detta. Därefter kommer jag att gå in på vad det kan finnas för problem med att alkoholen är köpt i Tyskland och slutligen vad som gäller vid försäljning av läsk och fika.

När behövs serveringstillstånd?

Utgångspunkten enligt lag är att en behöver söka om serveringstillstånd för att få servera alkohol, oavsett om det görs till allmänheten eller till ett slutet sällskap. Alkoholservering innebär att ni erbjuder spritdrycker, vin eller öl med en alkoholhalt över 2,5 % mot ersättning, oavsett om ersättning motsvarar värdet för drycken eller understiger detta, och att gästen dricker den på platsen (AlkL 1:11). Att enbart bjuda på alkoholhaltiga drycker utan att kräva någon betalning i utbyte innebär alltså inte att ni serverar alkohol i lagens mening, och som utgångspunkt behövs inte heller något tillstånd för det. Om ni däremot tar en inträdesavgift till evenemanget så är det möjligt att den kan ses som att gästerna ger er indirekt ersättning för alkoholen och då anses ni servera alkohol i lagens mening, vilket kräver tillstånd.

Situationer som är undantagna från huvudregeln

Även om huvudregeln är att serveringstillstånd krävs så finns ett undantag som skulle kunna vara tillämpligt i er situation. Ni behöver nämligen inte ha något serveringstillstånd om serveringen (AlkL 8:1 a):

1. Avser ett enstaka tillfälle

2. Görs till ett sällskap med i förväg bestämda personer

3. Sker utan vinstintresse och att kostnaden för deltagarna inte överstiger vad det kostade er att införskaffa de alkoholhaltiga dryckerna

4. Äger rum i lokaler där det i normala fall inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller andra drycker

Om alla dessa fyra kriterier är uppfyllda för evenemanget ni tänkt er så behöver ni inte ansöka om serveringstillstånd för att serveringen ska vara tillåten. Något som jag vill understryka är dock att hela evenemanget måste ske utan vinstintresse, vilket innebär att ni inte får kräva mer betalt av gästerna än vad inköp av alkohol, annan mat och dryck samt eventuell lokalhyra kostat er. Ha dessutom gärna en lista tillgänglig under evenemanget där det framgår vilka personer som befinner sig där, och se till så att lokalen inte är öppen för nya gäster att anlända senare eftersom alkoholserveringen så anses göras till allmänheten. Undantaget gäller nämligen bara för servering till slutna sällskap.

Om ni inser att ni inte kommer att kunna uppfylla alla dessa krav för ert evenemang så behöver ni ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd hos kommunen för att alkoholserveringen ska vara tillåten.

Vad gäller när alkoholen är köpt utomlands?

Alkohollagen säger egentligen ingenting om tillåtligheten att servera alkohol köpt utomlands om undantaget är uppfyllt. De enda reglerna som finns kring detta är införsel av alkohol till Sverige, för som privatperson får du bara föra in alkoholhaltiga drycker om de är avsedda för privat bruk (AlkL 4:4). Vad som är privat bruk har inte ännu prövats i högsta instans, vilket gör det svårt att säga vart gränsen går. Det finns dock riktlinjer för mängder där det framgår att 10 liter spritdrycker, 90 liter vin och 110 liter starköl anses rimligt för privat bruk. Att bjuda föreningens medlemmar på den kan hamna i gränszonen för vad som kan anses vara privat, men mycket mer än så går inte att säga definitivt.

Observera att om du behöver ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd från kommunen, och beviljas ett, får du bara servera drycker köpta från Systembolaget (AlkL 8:13).

Behövs tillstånd för att sälja läsk och fika på evenemanget?

När det kommer till läsk och kakor bör ni ha i åtanke att inte ta mer betalt för dessa än inköpspris, eftersom en eventuell vinst kan påverka tillåtligheten av alkoholen ni bjuder på enligt kriteriet om vinstintresse som jag nämnde ovan. I övrigt har jag inte lyckats hitta några hinder mot att ni skulle få sälja kakor och läsk, särskilt om ni väljer att inte bjuda på någon alkohol. Vad jag uppfattat så krävs inget tillstånd från livsmedelsverket eftersom servering av läsk och kakor innebär en enklare hantering av livsmedel som inte innebär några större hälsorisker.

Sammanfattningsvis

Om ni tar ett inträde till lokalen som sammantaget för alla gäster understiger era kostnader för evenemanget (inklusive eventuell hyra av lokal och annan mat och dryck), lokalen inte normalt används för vinstdrivande dryckesverksamhet och ni endast ska bjuda medlemmar i föreningen bör ni enligt min bedömning kunna servera alkohol utan att behöva ansöka om tillstånd. Det kommer dock få betydelse hur stor inträdesavgift ni kommer vilja ta ut i förhållande till era kostnader, samt hur ni planerar att kontrollera vilka som ges tillträde till lokalen och inte. Att sälja kakor och läsk innebär, enligt min bedömning, inte några problem i sig och kräver inget tillstånd. Se bara till att ni inte gör någon vinst på försäljningen, eftersom det kan påverka tillåtligheten av alkoholserveringen. För att vara på den säkra sidan rekommenderar jag dock att ni kontaktar Livsmedelsverket och frågar vad som gäller vid servering av läsk och fika.

Om ni inser att ert evenemang inte kommer att kunna uppfylla alla kriterier för undantaget så bör ni ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Ni kan vända er till tillståndsenheten i er kommun för att ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. De kan även upplysa er om hur stor ansökningsavgiften skulle bli för er, eftersom det varierar lite beroende på ansökan. En parentes till detta är dock att om ni ansöker om ett serveringstillstånd och sedan beviljas ett, så kommer ni bara få servera alkohol som är inköpt på Systembolaget.

Med detta hoppas jag att du fick svar på din fråga. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”